• Home
  • Nieuws
  • Project begaafdheid Koers VO: een update

Project begaafdheid Koers VO: een update

  • Posted on 22 maart 2024

Versterken deskundigheid op scholen
In maart zijn weer 18 begeleiders gestart met de training ‘inzichtgevende studiecoaching’. Dit is een korte train-de-trainer scholing waarin deelnemers leren om (hoog)begaafde leerlingen te begeleiden bij “hoe werkt leren voor jou?”. Heb je ook interesse in deze training? Bekijk de flyer van het traject. Bij voldoende belangstelling start na de meivakantie een volgende groep.
Wil je op jouw school meer deskundigheid over begaafdheid, heb je vragen of zoek je naar scholing hierover? We denken graag mee. Neem hiervoor contact met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].


Evaluatie peergroepen: een positief beeld
In schooljaar 2022-2023 hebben 18 schoollocaties (eerste) stappen gezet met een peergroep voor (hoog)begaafde leerlingen. Uit de antwoorden op de stellingen en de open vragen komt een congruent en samenhangend beeld naar voren. De peergroep wordt door de leerlingen als heel waardevol gezien en levert rust, ontspanning en een positievere ervaring van school als geheel op. Daarbij staat het tijd met elkaar doorbrengen en juist even niet ‘aan’ staan het meeste op de voorgrond en niet het leren van nieuwe dingen.
Concreet ervaart driekwart van de leerlingen meer rust in de schooldag en bijna 70% zegt meer ontspanning in de schooldag te ervaren. Bijna 70% geeft aan nieuwe contacten te hebben opgedaan en ruim de helft heeft door de peergroep nieuwe vrienden gekregen. Ook helpt de deelname aan de peergroep bij de helft van de leerlingen om zich meer thuis te voelen op school.
Ook de begeleiders van de peergroepen geven in hun evaluatie aan meer rust te zien bij de leerlingen. Bovendien noemt het grootste deel van hen dat de leerlingen contacten opdoen. Uit de antwoorden blijkt verder dat een goede organisatie van de randvoorwaarden (zoals een vaste ruimte, opgenomen in het rooster, duidelijke afspraken rond absentie) belangrijk is. Ook steun en interesse vanuit de eigen school is helpend. De komende periode gebruiken de begeleiders van de peergroepen om collega’s te betrekken en te zorgen dat de aanpak een vaste plek in de ondersteuningsstructuur op school gaat krijgen. Bekijk de rapportage.
Overweeg je om komend schooljaar ook te starten met een peergroep voor de (hoog)begaafde leerlingen op jouw locatie? Neem dan contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].


Werkbezoek gemeente Rotterdam
Op maandag 4 maart bezocht een kleine delegatie vanuit afdeling Onderwijs en Jeugd van Gemeente Rotterdam, samen met enkele collega’s van Koers VO en PPO Rotterdam, twee locaties waar (hoog)begaafde leerlingen onderwijs volgen. De aftrap was bij het deeltijdarrangement begaafdheid (GAAF op Zuid) van PPO Rotterdam. Hier keken we even mee in de groep en werd toegelicht hoe PPO Rotterdam de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen in beeld brengt en de ondersteuning inricht. Na een korte wandeling vervolgden we het programma op de Zuider Gymnasiumbasisschool waar – na een kort lesbezoek- meer informatie volgde over de aanpak van deze school. De stap naar het vo was eenvoudig te maken, het Zuider Gymnasium huist immers in hetzelfde gebouw. De werkwijze en de zoektocht naar maatwerk voor (hoog)begaafde leerlingen was daar thema van gesprek.
De betrokken begeleiders en directeuren hadden als gedeelde ervaring dat er stappen worden gezet om de (hoog)begaafde leerlingen tijdig in beeld te krijgen en passend te ondersteunen. Tegelijkertijd schetsen zij ook het beeld dat een deel van de (hoog)begaafde leerlingen meer vraagt dan de scholen kunnen bieden. Het snel schakelen naar op (hoog)begaafde leerlingen gerichte zorg is in de praktijk nog lastig. Juist deze laagdrempelige samenwerking met partners uit de zorg is een grote wens van de aanwezigen om leerlingen daarmee binnen boord te houden en te voorkomen dat een hulpvraag uitgroeit tot een probleem met bijvoorbeeld schoolangst of thuiszitten tot gevolg. Als afsluiting is een aantal punten benoemd waarmee alle deelnemers binnen de eigen organisatie én met elkaar verder over in gesprek gaan.


Waarom, daarom! een inspiratiesessie met Desirée Houkema
Als begeleider of docent van (hoog)begaafde leerlingen draag je een grote verantwoordelijkheid in het bieden van perspectief en het beantwoorden van het 'waarom' voor jouw leerlingen. Zelfs wanneer keuzes logisch, vanzelfsprekend of normaal lijken en een eenduidig 'daarom' gerechtvaardigd lijkt. In de dagelijkse praktijk blijkt dit niet altijd zo eenvoudig.

Op maandag 22 april van 14:00-17:00 uur organiseren Koers VO en PPO Rotterdam de bijeenkomst ‘Waarom, daarom!’. Samen met Desirée Houkema bespreken we de zoektocht naar zingeving en betekenisvol leren en leven bij (hoog)begaafde kinderen. Het programma biedt, naast een boeiende lezing, mogelijkheden voor dialoog over het 'hoe dan?' met betrekking tot het bieden van perspectief en begeleiding in zingeving voor onze leerlingen.

De bijeenkomst is bedoeld voor docenten/leerkrachten en begeleiders van (hoog)begaafde leerlingen, ib-ers, bpo-ers, ondersteunings- en/of hb-coördinatoren die werken op bao/so/sbo-scholen van PPO Rotterdam en v(s)o-scholen van Koers VO. We zien je graag 22 april in Hal4 aan de Maas. Meld je aan via deze link.