Hoe helpen wij uw school


De medewerkers van Koers VO helpen de scholen samen passend onderwijs te bieden en te werken aan de missie Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere. Om het onderlinge vertrouwen en samenwerking te stimuleren organiseren wij ontmoetingen en uitwisselingen tussen scholen en netwerkpartners. Daarnaast ondersteunen wij in de ontwikkeling van onderlinge afspraken, regels en procedures. Wij voeren ten behoeve van de vereniging ook (wettelijke) taken uit.