Naar ISK


Toestemmingsverklaring deelname ISK test 


Voor leerlingen die overstappen van de basisschool naar een ISK op een vo-school is een toestemmingsverklaring nodig. De basisschool vraagt aan de ouders om deze toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Meer informatie op ouderpagina

Kijk voor meer informatie over intake ISK op de ouderpagina ‘Naar ISK'.