Aanvraag lwoo / pro


Samenwerkingsverband Koers VO is verantwoordelijk voor de afgifte van een aanwijzing voor leerwegondersteuning (lwoo) in het vmbo en een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (pro).

Vragen of bezwaar


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid lwoo/pro: [email protected] of 010 – 4842576.


Eventuele bezwaarschriften kunnen worden gericht aan het College van Bestuur van Koers VO, [email protected].