Anders verantwoorden


Alle scholen van Koers VO bieden ondersteuning aan de leerlingen. Zij krijgen hiervoor geld van Koers VO. Omdat dit gemeenschapsgeld is, willen de scholen laten zien dat zij hier verantwoord mee omgaan. In het traject anders verantwoorden ligt de nadruk op leren en reflecteren, op stilstaan bij de keuzes in ondersteuning die je als school maakt. Verantwoording is voor ons dus niet het afvinken van een lijstje en een externe beoordeling. Het is vooral een goede aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Leren doe je immers van en met elkaar.

De inspiratie voor deze manier van werken vinden wij terug in dit artikel:


Ontmoetingen & Verantwoordingsplatform


Elke schoollocatie brengt jaarlijks haar reflectie op de ondersteuning in beeld. Deze bijdragen delen de scholen met elkaar op het verantwoordingsplatform. Daarnaast zijn er ontmoetingen tussen de schoolleiders. In 2021 op een online Verantwoordingsfestival en in 2022 tijdens de week van de reflectie en een verantwoordingslunch. 

De volgende bijeenkomst is op maandag 17 april een inspiratiemiddag ‘Hoe reflecteren’. Deze middag is het eerste deel bedoeld voor de directeuren en ondersteuningscoördinatoren van de vo-schoollocaties, ter voorbereiding op de verantwoording. Het tweede deel is een inspiratiesessie van Thom Verheggen. Hij staat hierin kort stil bij wat iedereen al weet over ‘de bedoeling’ maar gebruikt vooral de laatste inzichten uit zijn nieuwe boek ‘De oplossingenmachine, van moeten naar willen’. Dat gaat niet alleen over wat ‘er’ gebeurt, maar wat jij en ik daar zelf aan kunnen doen. Herken jij bijvoorbeeld ‘de brave hendrik’ of ‘de afpakker’ in jezelf? En wat is het alternatief? Ben je nieuwsgierig, kijk dan vast op www.deoplossingenmachine.nl