• Home
  • Klachtenregeling

Klachtenregeling


Er zijn verschillende soorten bezwaren en klachten die kunnen worden ingediend bij Koers VO:

  1. Bezwaren met betrekking tot toelaatbaarheidsverklaringen (tlv) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en aanwijzingen voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
  2. Klachten over het samenwerkingsverband Koers VO
  3. Klachten met betrekking tot het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Nuttige documentatie: