Dekkend netwerk en inclusie


Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben de wettelijke taak om te zorgen voor een dekkend netwerk in hun regio. Dit betekent voor samenwerkingsverband Koers VO dat er voor elke middelbare scholier die in onze regio woont of naar school gaat, de mogelijkheid is om onderwijs te volgen op een passende school of onderwijszorgvoorziening.

Vanuit de verbeteraanpak passend onderwijs is daar bijgekomen dat dit steeds vaker plaatsvindt op inclusieve scholen waar regulier en gespecialiseerd onderwijs samen onderwijs geven aan jongeren met en zonder onderwijsondersteuningsbehoefte.


Voor verdere ontwikkeling van het dekkend netwerk is samenwerking nodig vanuit verschillende expertises en domeinen. Er zijn daarbij niet alleen meer, maar ook nieuwe vormen van onderwijs -en ondersteuningsaanbod nodig.


Koers VO stimuleert en faciliteert scholen en schoolbesturen om te komen tot aantoonbaar meer vormen van samenwerking, zowel binnen het regulier onderwijs als tussen het regulier en het gespecialiseerd onderwijs. Ook is hierbij aandacht voor wat inclusie van iedere betrokkene vraagt, namelijk: vanuit een open en nieuwsgierige houding binnen de eigen school mogelijkheden zoeken voor elke leerling.