Voor ouders


Welkom bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt van samenwerkingsverband Koers VO. Wij gaan ervan uit dat goede samenwerking tussen school, ouders en leerling voorwaardelijk is om passende ondersteuning te kunnen bieden voor uw kind. Daarom vinden wij het belangrijk om onze scholen en ouders goed te informeren.

Heeft u een vraag over passend onderwijs en komt u er met de school onvoldoende uit of wilt u even overleggen?

Stel uw vraag via dit formulier. We bellen of mailen dan binnen drie werkdagen terug, behalve in de schoolvakanties.
Of bel naar 010- 484 2576. Dit kan elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur, behalve in de schoolvakanties.
Relevante begrippen
Basisondersteuning

Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden basisondersteuning. Dit is de hulp die een school moet kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen bijvoorbeeld hulp bij lees- en rekenproblemen.


Koers VO: basisondersteuning is: goed onderwijs, basisafspraken en basisplusondersteuning.

Extra ondersteuning

Als een leerling meer hulp nodig heeft dan de basisondersteuning die de school biedt, kan hij/zij extra ondersteuning krijgen. 


Dit zijn intensievere vormen van ondersteuning, waarbij nadrukkelijk sprake is van meer tijd en/of inzet van specifieke expertise.

Passend onderwijs

Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past.

Samenwerkingsverband

Scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs die in een bepaald gebied samenwerken om te zorgen voor passend onderwijs in dat gebied.

Schoolbestuur

Alle scholen hebben een schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school. Dus ook over het onderwijs dat gegeven wordt.

Schoolprofiel / schoolondersteuningsprofiel

Document waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij –zelf en/of met hulp van partners- de leerlingen kan bieden.