Wat is Koers VO?


Koers VO is het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs in Rotterdam en omstreken. 19 schoolbesturen werken binnen Koers VO samen om ervoor te zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. 

Sommige kinderen hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en wordt voor een kind een andere setting gezocht. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het geven van deze extra hulp op een school of het verwijzen naar een gespecialiseerde school is een wettelijke taak van het samenwerkingsverband. De afspraken binnen Koers VO over het uitvoeren van deze wettelijke taak staan beschreven in het ondersteuningsplan.

Wat is het werkgebied van Koers VO?


Het werkgebied van Koers VO is de stad Rotterdam,(behalve Rozenburg) en de omliggende gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Ridderkerk en Zuidplas (Nieuwerkerk a/s IJssel). Dit betekent dat u met vragen over passend onderwijs terecht kunt bij Koers VO wanneer uw kind/kinderen hier naar de middelbare school (willen) gaan. Is dit niet het geval, kijk dan op deze website om te zien bij welk samenwerkingsverband u terecht kunt met uw vraag.

Wat is passend onderwijsVanuit de overheid is een brochure samengesteld en een filmpje gemaakt met informatie over passend onderwijs. De brochure is ook in het Engels beschikbaar. Bekijk de brochures en het filmpje hieronder.


Koers VO heeft voor elke school een consulent. Scholen kunnen hen vragen om mee te denken als zij er zelf niet uit komen. Bij een verwijzing richting een speciale (tussen) voorziening of het voortgezet speciaal onderwijs zijn zij altijd betrokken.