Plaatsing op OPDC


Als de ondersteuning die uw school biedt niet (langer) toereikend is voor de leerling en de leerling heeft tijdelijk intensieve ondersteuning en jeugdhulp nodig, dan kan deze leerling in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing op het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum). Doel is dat de leerling na drie maanden terugkeert naar de school van herkomst.

Elke leerling een nieuwe kans


Samenwerkingsverband Koers VO werkt met de scholen voor voortgezet onderwijs aan een passende plek voor elke leerling. Het komt soms voor dat ondanks alle inzet van de leerling en de school, een leerling tijdelijk een andere ondersteuningsbehoefte heeft dan de school kan bieden. In zo’n geval kan het OPDC uitkomst bieden. Leerlingen krijgen hier onderwijs en werken aan het versterken van gedragsregulatie, met als doel terugkeren naar (regulier) onderwijs. School en OPDC zorgen er samen voor dat de leerling een nieuwe kans krijgt.

Leerling aanmelden voor OPDC


Als u van mening bent dat een leerling gebaat is bij een plaatsing op een tijdelijke lesplek van het OPDC, kunt u contact opnemen met uw consulent van het Koersloket. Alleen via uw consulent kan een plaatsing gerealiseerd worden. 


Aangepaste deadline ABT OPDC - vanaf oktober 2023
In verband met veranderingen in de organisatie wijzigt het tijdstip van het overleg van de ABT OPDC. Vanaf oktober 2023 beoordeelt de ABT OPDC op dinsdagmiddag de binnengekomen OPDC-aanvragen.


Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen voldoende tijd hebben om de aanvragen goed door te nemen, wordt de deadline voor het indienen van een aanvraag verplaatst naar maandagmiddag 16.00 uur. Indien de dossiers dan compleet zijn ingediend in Onderwijs Transparant worden deze aanvragen de volgende dag besproken door de ABT.

Beschikking jeugdhulpverlening aanvragen

Onderdeel van het programma op het OPDC is individuele ondersteuning door Enver. Deze jeugdhulpverlening wordt bekostigd door de gemeente waar de leerling formeel ingeschreven staat. Elke gemeente heeft haar eigen procedure voor het aanvragen van een beschikking jeugdhulpverlening.

Rotterdam


De gemeente Rotterdam heeft de gemeentelijke jeugdhulpverlening binnen het OPDC aanbesteed. Uw school hoeft geen aparte beschikking aan te vragen voor een leerling die formeel is ingeschreven in de gemeente Rotterdam.

Overige gemeenten in de regio Koers VO


Als een leerling formeel ingeschreven is in een van onderstaande gemeenten, vraagt uw school de beschikking jeugdhulpverlening aan via uw gemeentelijke schoolcontactpersoon of het loket van de gemeente. Klik hiervoor op onderstaande link naar de website van de gemeente:

Gemeenten buiten de regio Koers VO


Als de leerling in een gemeente buiten de regio van Koers VO ingeschreven staat, moet de school toestemming vragen aan de ouders om met de gemeente contact op te nemen voor de toeleiding naar jeugdhulpverlening. Deze gemeente dient contact op te nemen met Enver voor nadere afspraken

Locaties OPDC

In de regio van Koers VO worden 80 tijdelijke lesplekken OPDC aangeboden op twee locaties: Rotterdam Noord, 1e Pijnackerstraat 64 en Rotterdam Zuid, Enk 130. 

Actuele bezetting

Actuele bezetting OPDC

Datum update: 28-05-2024


OPDC Rotterdam Noord

Bezetting en toebedeelde plaatsen: 43

Vacante plaatsen: -3


OPDC Rotterdam Zuid

Bezetting en toebedeelde plaatsen: 29

Vacante plaatsen: 11