Wat is Koers VO?


Onze missie: Een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere!


Koers VO is een vereniging van 19 schoolbesturen en 112 scholen voor voortgezet en gespecialiseerd voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam. Samen met de gemeenten en onderwijspartners vormen wij een belangrijk netwerk op het snijvlak van jeugdhulp/zorg, passend onderwijs en de arbeidsmarkt. Door de expertises binnen ons samenwerkingsverband en de expertises van onze partners te bundelen, scheppen wij de voorwaarden die cruciaal zijn in het volbrengen van onze missie: Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere.


Onze visie


In ons samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere, met en zonder (onderwijs) ondersteuningsbehoefte. Elke jongere krijgt passend onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling. We zoeken hierbij actief naar een zo passend mogelijk aanbod voor haar leerlingen. Daarbij staan de ontwikkeling en het welbevinden van de jongere centraal. Ouders zijn daarbij gelijkwaardige samenwerkingspartners.

Onze uitgangspunten


  1. Een stevige basis op school en een adequate ondersteuningsstructuur
  2. Van leerplicht naar leerrecht
  3. Samen naar inclusiever onderwijs
  4. Scholen en onderwijsprofessionals aan zet
  5. De school als werkplaats
  6. We werken integraal
  7. De jongere staat centraal en wordt gehoord
  8. We werken altijd samen met de ouders

Video: Wat is Koers VO?


Historie van Koers VO


Lees hier hoe samenwerkingsverband Koers VO in 1999 begon en de ontwikkeling van onze vereniging.