BROOS, een muzikale theatervoorstelling


Als samenwerkingsverband staat Koers VO voor onderwijsondersteuning voor de leerlingen in het samenwerkingsverband. Passend onderwijs organiseren kan echter alleen mét de ouders van de leerlingen. Om meer te begrijpen over wat ouders met een zorgintensief kind meemaken, heeft Koers VO (samen met de gemeente Rotterdam, PPO Rotterdam, Rijndam, MEE Rotterdam Rijnmond en Inclusief Ouders) het initiatief genomen om via een muzikale theatervoorstelling kennis te maken met de wereld van een ouder met mantelzorg.


Deze voorstelling is bedoeld voor professionals en ouders in de regio Rotterdam. De hoop is dat hierdoor een zaadje geplant wordt voor open gesprekken tussen ouders en professionals.

Ouders/verzorgers van een kind dat extra zorg nodig heeft, zijn van harte welkom aan te sluiten bij één van de voorstellingen. Bestel je ticket via: https://matzer.org/broos-in-de-regio-rotterdam/


Er is ook een podcast gemaakt waarin een openhartig gesprek gevoerd wordt tussen de ondersteuningscoördinator van een zml-school en een moeder van een inmiddels volwassen zoon die daar op school heeft gezeten: https://tjipcast.nl/samenwerke...