Begaafdheid


(Hoog)begaafdheid krijgt binnen ons samenwerkingsverband extra aandacht. Koers VO stimuleert scholen om kennis op te bouwen en samen te werken om meer mogelijkheden voor (hoog)begaafde leerlingen te bieden.

Peergroepen voor (hoog)begaafde jongeren


September 2022 is een netwerk begonnen van 17 schoollocaties die starten met een peergroep voor (hoog)begaafde leerlingen. Onderling contact en herkenning in een peergroep kan namelijk ondersteunend werken voor (hoog)begaafde leerlingen en zo inspelen op hun welbevinden en schoolwelzijn. Elke school kiest een aanpak die past bij de eigen situatie en doet in stapjes ervaring op. Binnen het netwerk delen de begeleiders hun ervaringen en bouwen zo samen kennis op.


Schoolwide Enrichment Model (SEM)


Koers VO oriënteert zich samen met samenwerkingsverband PPO Rotterdam op SEM. Deze aanpak zet in op de ontwikkeling van de sterke punten en talenten van leerlingen en bevordert aantoonbaar de leermotivatie en de kans op academisch schoolsucces. Een aantal vertegenwoordigers uit onze regio gaan in oktober op studiereis om SEM in de praktijk te zien.


Inzichtgevende studiecoaching


Koers VO biedt groepjes van scholen de mogelijkheid om ervaring op te doen met een kort begeleidingstraject van Saliko en vervolgens deze aanpak zelf aan te leren via een train-de-trainer. Op deze manier krijgt de school zelf extra gereedschap in handen om (hoog)begaafde leerlingen beter te ondersteunen.


Conferentie GAAF!

Werk je op een school in de regio van Koers VO en wil je meer weten over een passend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen? Wil je ideeën opdoen over een verrijkingsaanbod voor álle leerlingen of ben je benieuwd hoe vanuit de wetenschap én de praktijk wordt gekeken naar talenten? Kom dan op donderdag 13 april naar Ahoy Convention Centre en laat je inspireren.

Op de website www.conferentiegaaf.nl vind je meer informatie en kan je je aanmelden. 
Bekijk ook de poster en het filmpje van Conferentie Gaaf!