Onze scholen


Het samenwerkingsverband Koers VO ondersteunt 111 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs van de 19 schoolbesturen. Om een goed overzicht te hebben welke scholen dit zijn en wat zij bieden is er de speciale website schoolprofielen gemaakt. Op de website scholen op de kaart kunt u zien welke scholen er nog meer in de omgeving zijn.
Op de website www.schoolprofielen.nl vindt u het scholenoverzicht van alle scholen die bij het samenwerkingsverband Koers VO zijn aangesloten. Met de zoekfunctie bovenaan kunt u makkelijk de soort school vinden die u zoekt en wat deze school allemaal doet. Met het kaartje kunt u zien waar de school ligt.

VSO voortgezet speciaal onderwijs


Alle kinderen verdienen een passende onderwijsplek. Soms hebben kinderen andere of zwaardere onderwijsbehoeften waardoor ze niet op het regulier onderwijs kunnen blijven. Voor die kinderen is er het speciaal voortgezet onderwijs. In onze regio zijn er 29 scholen of voorzieningen voor speciaal onderwijs. Op de website van schoolprofielen vindt u informatie over de scholen en wat zij bieden. Uw kind heeft voor deze scholen een TLV nodig, de ondersteuningscoördinator en consulent vraagt deze samen met u voor uw kind aan en kijken samen met u welke vso school het best passend is. Zie verder bij naar een andere school.

Internationale schakelklassen


Voor leerlingen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog niet spreken zijn er Internationale Schakelklassen (ISK). Het samenwerkingsverband Koers VO coördineert de intake van leerplichtige anderstalige nieuwkomers (LAN). Leerlingen die 12 jaar of ouder zijn, kunnen terecht in een internationale schakelklas (ISK) van een vo-school. Via een test wordt bepaald in welk niveau de leerling kan instromen: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Zie verder Naar ISK.

Relevante begrippen
Internationale schakelklas (isk)

In een internationale schakelklas volgt de jongere een intensief taalprogramma. Wanneer de jongere voldoende Nederlands spreekt en schrijft, gaat hij of zij naar een ‘gewone’ klas in het voortgezet onderwijs.

Passend onderwijs

Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past.

Samenwerkingsverband

Scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs die in een bepaald gebied samenwerken om te zorgen voor passend onderwijs in dat gebied.

Schoolprofiel / schoolondersteuningsprofiel

Document waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij –zelf en/of met hulp van partners- de leerlingen kan bieden.

Voortgezet speciaal onderwijs

Onderwijs voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan bieden.