Ondersteuningsplanraad


De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Een lid van de (G)MR van een school is hierbij belanghebbende.

Taak OPR


De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad (OPR) is instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het adviseren over het te vormen en voeren beleid van Koers VO wordt binnen Koers VO belangrijk gevonden, de inhoud van passend onderwijs is telkens het uitgangspunt van gesprek. De instemmings- of adviesbevoegdheden liggen vast in het reglement van de OPR. In het medezeggenschapsstatuut van Koers VO staat beschreven hoe de medezeggenschap bij Koers VO is geregeld.


Samenstelling OPR Koers VO


De OPR van Koers VO bestaat uit 18 leden. Elk schoolbestuur (leden van de vereniging) vaardigt één lid af. De leden van de OPR zijn afgevaardigd door en/of afkomstig uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het aantal leden van de OPR bestaat voor de helft (9 zetels) uit personeel en voor de andere helft (9 zetels) uit ouders of leerlingen. Elke acht jaar worden de personeel- en leerling-/ouderzetels opnieuw verdeeld over de schoolbesturen.


Ouders/leerlingen

 • vacature – Stg. R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam
 • mw. T. Kalkman (Tamara) – Stg. Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
 • mw. M. Droogendijk (Miranda) – Stg. Grafisch Lyceum Rotterdam
 • vacature – Stichting SARO
 • vacature - Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 • vacature - Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam
 • vacature - Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
 • vacature - Stichting Yulius Onderwijs
 • vacature - Ver. voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam e.o.

Personeel

 • dhr. J. van Buuren (Jan) – Stg. Scheepvaart en Transport Onderwijs (voorzitter OPR)
 • dhr. F. Geerds (Frits) - Ver. Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad
 • mw. M. Kalkman (Marjet) – Stg. Krimpenerwaard College
 • mw. I. van Oorschot (Irma) – Stg. Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 • dhr. F. Postma (Frans) – Stg. iHUB Onderwijs
 • dhr. J. Sellier (Jeffrey) – Stg. Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (secretaris OPR)
 • mw. A. Sevenhuijsen (Allyssia) – Stg. Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
 • mw. N. Verburg (Nanda) – Stg. BLICK op onderwijs
 • mw. S. Booij (Sophia) – Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Voor meer informatie over de OPR, kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris, 010-4842576 of via [email protected]