Plaatsingsoverleg


Vanuit Koers VO worden maandelijkse plaatsingsoverleggen gefaciliteerd voor leerlingen die een andere onderwijsplek nodig hebben. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van leerlingen.