Jouw rechten


Passend onderwijs 

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ook als je ziek bent of een beperking hebt, moet een school jou onderwijs bieden. Als een school dit niet kan, zijn ze verplicht om een goed alternatief voor je te zoeken.


Gehoord worden in belangrijke beslissingen

Je hebt het recht om je mening te geven over beslissingen die jou aangaan, en je hebt het recht om hierin gehoord te worden. Er is geen leeftijdsgrens voor dit recht. Wel speelt je leeftijd mee om te bepalen in hoeverre jouw mening wordt meegenomen. Dit hangt ook af van jouw ontwikkeling en de zwaarte van de beslissing. Lees meer op de website van de Kinderombudsman of bekijk de NJi-pagina Hoe beslis ik mee over hulp op school?


Informatie

Om je eigen mening te kunnen vormen, heb je informatie nodig. Daarom moeten school en hulpverlening ervoor zorgen dat je bij de informatie kunt die jou aangaat. Professionals moeten alle informatie zo aanbieden dat je het begrijpt. Bijvoorbeeld wat een bepaalde behandeling inhoudt of wat de gevolgen van een beslissing kunnen zijn.


Toestemming om informatie te delen

Tot 12 jaar hebben ouders het recht op informatie over hun kind. Tussen 12 en 16 jaar delen ouders en kinderen dit recht. Vanaf 16 jaar heb je zelf het recht op informatie en hoeft de communicatie niet meer met je ouders te worden gedeeld. Dat betekent dat je vanaf 16 jaar zelf mag beslissen over je leerlingdossier en dus ook zelf inzage hoort te vragen. De ouder kan alleen met toestemming van de leerling zelf over het gehele dossier beschikken. De school heeft wel de plicht om ouders op de hoogte te stellen over de studievoortgang van hun kind zolang deze minderjarig is, dus tot hun kind 18 is. Bekijk Artikel 2.97 Wet voortgezet onderwijs 2020.


Privacy en dossier

Iedereen heeft recht op privacy. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Niemand mag zonder jouw toestemming je persoonlijke berichten lezen, zoals sms'jes, appjes of e-mails. School en hulpverlening mogen alleen informatie delen met elkaar als ze toestemming hebben van jou of van je ouders Alleen als er heel belangrijke redenen zijn, mogen professionals informatie delen zonder toestemming, bijvoorbeeld omdat jouw ontwikkeling in gevaar komt.