De OverstapRoute voor scholen


Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO


De OverstapRoute gaat over de afspraken die de schoolbesturen in de regio van Koers VO hebben gemaakt over de overstap van po naar vo (regulier en gespecialiseerd).

Op deze pagina staat alle informatie voor scholen. Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u gebruik maken van het online vragenuurtje of mailen naar [email protected]
Voor onderwijskundige vragen in het overstapproces verwijzen we naar de contactpersoon voor OverstapRoute zaken bij uw schoolbestuur.
Voor vragen over passende vo- of vso-scholen vanwege specifieke ondersteuningsbehoeften kunt u kijken naar de Veelgestelde vragen en het Aanbod middelbare scholen.
Informatie over dossiervorming van leerlingen die mogelijk uitstromen naar praktijkonderwijs of vmbo-met-lwoo staat op www.koersvo.nl/zib. De OverstapRoute is telefonisch te bereiken via het algemene telefoonnummer van Koers VO.

Actueel


Aanmeldperiodes 2023-2024

Voor reguliere scholen en vso-4 scholen: maandag 18 maart t/m maandag 1 april 2024

Voor vso-3 ZML en Tyltylschool: vanaf woensdag 10 januari 2024

Voor vso-3 Mytylschool en Recon College: vanaf maandag 18 maart 2024


N.B. Heeft u als basisschool een leerling die de overstap naar het vso gaat maken? Kijk dan naar H7 van De OverstapRoute. Op www.koersvo.nl/vso vindt u vervolgens het formulier dat de vso-school nodig heeft voor de tlv-aanvraag. Een deel van dit formulier wordt door u, ouders en eventueel het samenwerkingsverband po ingevuld. Vervolgens kunt u het formulier als bijlage toevoegen aan het OKR in Onderwijs Transparant.

Online Vragenuurtjes De OverstapRoute (incl. ZIB en ISK)

Elke week is er een online vragenuurtje, afwisselend op maandag en donderdag van 13.00 – 14.00 uur. Hierin heeft u gelegenheid online uw vragen te stellen over De OverstapRoute, De zorgleerling in beeld (ZIB) en de overstap naar een ISK vo-school.

Dit kan via deze link naar Teams.

Het eerstvolgende vragenuurtje na de voorjaarsvakantie is op maandag 26 februari. Het vragenuurtje van de week erna is op donderdag 7 maart.

IQ-onderzoeken op basisschool voor pro/lwoo-leerlingen (ZIB)

Alle informatie over ZIB (inclusief de afname van IQ-testen door de basisschool zélf), is te vinden op www.koersvo.nl/zib.

Materialen De OverstapRoute

De voorkeurslijst met vso-4 scholen zal hier naar verwachting in december 2023 geplaatst worden. Voor een overzicht van vso-4 scholen in de regio van Koers VO kan intussen de website www.koersvo.schoolprofielen.nl bekeken worden. En onder het kopje Actueel staat informatie over de vso-4 scholenmarkt.

Aanbod middelbare scholen

Alle v(s)o-scholen in de regio van Koers VO zijn te vinden op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ouders en scholen kunnen hier terecht voor informatie over het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van v(s)o-scholen.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen via [email protected] of 010-4842576.