De OverstapRoute voor scholen


Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO


De OverstapRoute gaat over de afspraken die de schoolbesturen in de regio van Koers VO hebben gemaakt over de overstap van po naar vo (regulier en gespecialiseerd).

Op deze pagina staat alle informatie voor scholen. Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u gebruik maken van het online vragenuurtje of mailen naar [email protected].
Voor onderwijskundige vragen in het overstapproces verwijzen we naar de contactpersoon voor OverstapRoute zaken bij uw schoolbestuur.
Voor vragen over passende vo- of vso-scholen vanwege specifieke ondersteuningsbehoeften kunt u kijken naar de Veelgestelde vragen en het Aanbod middelbare scholen.
Informatie over dossiervorming van leerlingen die mogelijk uitstromen naar praktijkonderwijs of vmbo-met-lwoo staat op www.koersvo.nl/zib. De OverstapRoute is telefonisch te bereiken via het algemene telefoonnummer van Koers VO.

Actueel


Online OT-trainingen


Voor po/s(b)o-scholen

Op maandag 11 september waren de online OT-trainingen  voor de po/s(b)o-scholen.

Ongeveer 2 weken na deze trainingen zijn ze terug te kijken via de berichtenpagina van OT.


Voor v(s)o-scholen
Op woensdag 29 november bieden we twee online OT-trainingen aan voor de v(s)o-scholen:

- 15.00 – 16.00 uur: algemene training over de po-vo module, o.a. een nieuwe werkwijze als een leerling niet toelaatbaar is. Aanmelden kan via deze link.

- 15.45 – 16.15 uur: zorgplichttools. Aanmelden kan via deze link.

Ongeveer 2 weken na deze trainingen zijn ze terug te kijken via de berichtenpagina van OT. Vragen stellen kan alleen als u live aanwezig bent.


PO-VO Conferentie

Op 11 oktober 2023 vindt de PO-VO Conferentie plaats. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.


Aanmeldperiodes 2023-2024

Voor reguliere scholen en vso-4 scholen: maandag 18 maart t/m maandag 1 april 2024

Voor vso-3 ZML en Tyltylschool: vanaf woensdag 10 januari 2024

Voor vso-3 Mytylschool en Recon College: vanaf maandag 18 maart 2024

Actueel overzicht beschikbare brugklasplekken

Tot 1 oktober houden vo- en vso-scholen bij hoeveel plekken nog beschikbaar zijn in klas 1. 

Online Vragenuurtjes De OverstapRoute (incl. ZIB en ISK)

Elke week is er een online vragenuurtje, afwisselend op maandag en donderdag van 13.00 – 14.00 uur. Hierin heeft u gelegenheid online uw vragen te stellen over De OverstapRoute, De zorgleerling in beeld (ZIB) en de overstap naar een ISK vo-school.

Dit kan via deze link naar Teams.

Het eerstvolgende vragenuurtje is op donderdag 5 oktober. Het vragenuurtje van de week erna is op maandag 9 oktober.

Aanbod middelbare scholen

Alle v(s)o-scholen in de regio van Koers VO zijn te vinden op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ouders en scholen kunnen hier terecht voor informatie over het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van v(s)o-scholen.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen via [email protected] of 010-4842576.