De OverstapRoute voor scholen


Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO


De OverstapRoute gaat over de afspraken die de schoolbesturen in de regio van Koers VO hebben gemaakt over de overstap van po naar vo (regulier en gespecialiseerd).

Op deze pagina staat alle informatie voor scholen. Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u gebruik maken van het online vragenuurtje of mailen naar [email protected]
Voor onderwijskundige vragen in het overstapproces verwijzen we naar de contactpersoon voor OverstapRoute zaken bij uw schoolbestuur.
Voor vragen over passende vo- of vso-scholen vanwege specifieke ondersteuningsbehoeften kunt u kijken naar de Veelgestelde vragen en het Aanbod middelbare scholen.
Informatie over dossiervorming van leerlingen die mogelijk uitstromen naar praktijkonderwijs of vmbo-met-lwoo staat op www.koersvo.nl/zib. De OverstapRoute is telefonisch te bereiken via het algemene telefoonnummer van Koers VO.

Actueel


Aanmeldperiode 2024-2025

Voor reguliere vo-scholen en vso-4 scholen is de aanmeldperiode van voorjaar 2025 bekend: maandag 17 maart t/m maandag 31 maart. Over de aanmeldperiode voor vso-3 ligt momenteel een voorgenomen wijziging voor bij de schoolbestuurders, maar deze zal starten op 10 januari 2025. Eind juni publiceren we de definitieve periode. N.B. In de eerste weken na de zomervakantie ontvangen alle scholen een pakket met de nieuwe OverstapRoute materialen, inclusief agenda.

Actueel overzicht beschikbare brugklasplekken

Hieronder staan de actuele overzichten van het aantal beschikbare brugklasplekken in het reguliere vo, vso-3 en vso-4.

Online Vragenuurtjes De OverstapRoute (incl. ZIB en ISK)

Elke week is er een online vragenuurtje, afwisselend op maandag en donderdag van 13.00 – 14.00 uur. Hierin heeft u gelegenheid online uw vragen te stellen over De OverstapRoute, De zorgleerling in beeld (ZIB) en de overstap naar een ISK vo-school.

Dit kan via deze link naar Teams.

Het eerstvolgende vragenuurtje is op maandag 10 juni (donderdag 6 juni komt te vervallen). Het vragenuurtje van de week erna is op donderdag 20 juni.

IQ-onderzoeken op basisschool voor pro/lwoo-leerlingen (ZIB)

Alle informatie over ZIB (inclusief de afname van IQ-testen door de basisschool zélf), is te vinden op www.koersvo.nl/zib.

Materialen De OverstapRoute

De voorkeurslijst met vso-4 scholen zal hier naar verwachting in december 2023 geplaatst worden. Voor een overzicht van vso-4 scholen in de regio van Koers VO kan intussen de website www.koersvo.schoolprofielen.nl bekeken worden. En onder het kopje Actueel staat informatie over de vso-4 scholenmarkt.

Aanbod middelbare scholen

Alle v(s)o-scholen in de regio van Koers VO zijn te vinden op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ouders en scholen kunnen hier terecht voor informatie over het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van v(s)o-scholen.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen via [email protected] of 010-4842576.