De OverstapRoute voor scholen


Week van de Warme Overdracht po-vo


Van 12 t/m 16 juni 2023 wordt vanuit De OverstapRoute weer een Week van de Warme Overdracht po-vo georganiseerd voor alle scholen in de regio van Koers VO. Deze week organiseren wij in samenwerking met de gemeente Rotterdam en andere partners. Evenals in 2022 wordt in 2023 ingezet op een mediacampagne om een warme (handelingsgerichte) overdracht te stimuleren op de scholen. De materialen van 2022 zijn hieronder te vinden en laten we nog even staan, omdat de informatie het hele schooljaar bruikbaar is. Rondom de aanmeldperiode plaatsen we nieuwe materialen voor de mediacampagne van De Week van de Warme Overdracht 2023.

Filmpje Handelingsgerichte Warme Overdracht po-vo

Opmerking: Dit filmpje is nog van vorig jaar. Dit schooljaar is de Week van Warme Overdracht po-vo van 12 t/m 16 juni 2023. Binnenkort wordt hier het actuele filmpje geplaatst.Noëlle Pameijer vertelt over het belang van een handelingsgerichte warme overdracht po-vo.