De OverstapRoute voor scholen


Warme Overdrachtscampagne po-vo


Van 17 tot 24 april 2024 wordt weer een Warme Overdrachtscampagne po-vo (voorheen Week van de Warme Overdracht po-vo) georganiseerd voor alle scholen in de regio van Koers VO. De organisatie van deze campagne is dit jaar in handen van de Leerwerkgroep po-vo in Rotterdam in samenwerking met de gemeente Rotterdam en De OverstapRoute van samenwerkingsverband Koers VO. 

Filmpje Handelingsgerichte Warme Overdracht po-vo




Noëlle Pameijer vertelt over het belang van een handelingsgerichte warme overdracht po-vo.