POVO Conferentie

Evaluatieformulier

We zijn erg benieuwd hoe je de middag ervaren hebt. 
Graag ontvangen we jouw feedback via het evaluatieformulier.

Over deze conferentie


De overgang van PO naar VO: een gezamenlijke opdracht


De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk en spannend moment in het leven van een kind en diens ouders. Als professionals willen we er alles aan doen om deze overstap soepel en succesvol te laten verlopen.


In de regio van Koers VO zetten we sterk in op het faciliteren van een goede overgang tussen PO en VO, o.a. door gebruik te maken van de OverstapRoute, veel aandacht te besteden aan de warme overdracht, en nauwe samenwerking tussen het PO en VO te stimuleren.


Om het belang van een soepele overgang te benadrukken, en hierover met elkaar in gesprek te gaan, organiseren we de POVO Conferentie.


Voor wie?


Deze conferentie is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals die de procedure van De OverstapRoute volgen bij de overstap van PO naar VO in de regio van Koers VO (Rotterdam en omgeving).


Door wie?


De gemeente Rotterdam is opdrachtgever. De gezamenlijke schoolbesturen in Rotterdam (FOKOR) en samenwerkingsverband Koers VO organiseren deze conferentie in samenwerking met de gemeente. De uitvoering van de organisatie is belegd bij Goed geschud.


Vragen?


Neem contact op met Gerrit Elings (FOKOR) of Stella van Esch (Goed geschud).