De OverstapRoute voor scholen


Klachten


Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). 

Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via [email protected]. Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.