De OverstapRoute voor scholen


Veelgestelde vragen

De OverstapRoute
1. Ik heb een vraag over OnderwijsTransparant (OT). Waar kan ik terecht?
 • In OT vindt u onder Help – Handleidingen zowel de handleidingen van OT per thema als de Handleiding OT bij De OverstapRoute. Deze laatste Handleiding staat ook deoverstaproute.nl en beschrijft wat u moet doen in OT in het proces van De OverstapRoute.
 • In OT vindt u – ook onder Help – de rubriek Veelgestelde Vragen.
 • Mogelijk heeft binnen uw schoolbestuur de contactpersoon voor De OverstapRoute al voldoende kennis van OT om uw vraag te beantwoorden. Als deze contactpersoon de bestuurlijke Helpdeskrol in OT heeft, kan hij/zij met u meekijken.
  Als deze contactpersoon ook de beheerdersrol in OT-rol heeft, kunt u bij hem/haar terecht om een inlog voor een nieuwe collega aan te vragen. In 2022 wordt voorzien in een mogelijkheid om dit op schoolniveau te doen. Tot die tijd kan een inlog voor een collega ook nog via Help – Contact aangevraagd worden. De servicedesk van OT kan hier op termijn niet meer in voorzien vanwege AVG-voorschriften.
 • In OT is tenslotte nog een contactformulier onder Help beschikbaar waarmee u uw vraag schriftelijk in kunt sturen.

Mocht u ondanks alles niet uitkomen, dan kunt u bij het online vragenuurtje van De OverstapRoute terecht.

2. Mijn leerling heeft een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Hoe weet ik welke vo-school passend is?

In alle gevallen geldt:


 • Op de website koersvo.schoolprofielen.nl presenteren alle v(s)o-scholen van Koers VO hun onderwijs- én ondersteuningsaanbod.
 • Investeer als po- en vo-scholen in een netwerk in de eigen omgeving waarin u elkaar kunt leren kennen en waarin ook deze vraag – tijdig – gesteld kan worden. Mogelijk kunnen de schoolbesturen hierin ondersteunend zijn; voor elk schoolbestuur is er een contactpersoon voor De OverstapRoute.
 • Benut – ook als basisschool – de Open Dagen van vo-scholen om kennis op te doen van het aanbod.
 • Stimuleer ouders om contact op te nemen met beoogde vo-scholen om een gesprek met de ondersteuningscoördinator aan te vragen. Dit kan al vanaf groep 7. Een Open Dag is hier niet altijd het geschikte moment voor.
  De vo-scholen staan open voor deze oriënterende gesprekken met ouders en leerlingen! Het is verstandig om deze oriëntatie al vóór de aanmeldperiode te doen.

Voor Rotterdamse basisscholen geldt daarnaast:
Bespreek deze leerling met uw schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. Als u er samen niet uit komt, kan de schoolcontactpersoon de casus inbrengen bij de povo-verbinder in het OnderwijsArrangeerTeam (het OAT). De povo-verbinders zijn gekoppeld aan een Koersconsulent bij wie ze navraag kunnen doen.


Voor niet-Rotterdamse basisscholen geldt daarnaast per regio een andere werkwijze:Voor SWV Aan den IJssel geldt dat de basisschool eerst de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart brengt. Vervolgens heeft de basisschool hierover contact met het Expertiseteam (bijvoorbeeld via een SOT). Vanuit de afstemming met het Expertiseteam kan besloten worden om een mail naar [email protected] te sturen met verzoek om een Koersconsulent mee te laten denken. Via die lijn zal De OverstapRoute het verzoek doorzetten naar de juiste Koersconsulent.Voor SWV RIBA geldt dat de basisschool contact op kan nemen met de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. Via de gedragswetenschapper kan navraag gedaan worden bij de Koersconsulent van deze regio.


Voor SWV PPO Delflanden geldt dat de basisschool contact op kan nemen met de lokale onderwijsadviseur (loa) van  het samenwerkingsverband. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u in geval van inhoudelijke casuïstiek advies inwinnen bij het Koersloket.


Vragen over de procedure van de OverstapRoute, kunt u stellen tijdens het online vragenuurtje van De OverstapRoute.

3. Mijn leerling heeft lwoo nodig, maar voldoet niet aan de landelijke criteria. Wat nu?

We verwijzen u naar vraag 2 hierboven en naar vraag 12 op zib pagina.4. Wat ziet de ouder in de ouderrol van OT?

Dit kunt u zien in het OT-webinar over de ouderrol van 11 september 2023. De terugkijklink staat in het berichtenscherm van OT, nadat u bent ingelogd.