De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In De OverstapRoute vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.

Hier kunt u lezen wat er van u als basisschool, middelbare school of als ouder wordt verwacht. In de OverstapRouteKaart ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

Beschikbare brugklasplekken reguliere vo-scholen

Nuttige documentatie

Actueel

98% leerlingen regio Rotterdam op middelbare school van eerste voorkeur

Update: de meeste uitgelote leerlingen hebben een andere school gevonden

Elk jaar stappen zo’n 10.000 leerlingen uit de regio over van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar kan 98% van alle aangemelde leerlingen terecht op hun school van eerste voorkeur.
Voor zes middelbare scholen moest geloot worden. Hier zijn meer leerlingen aangemeld dan het aantal beschikbare plekken in de brugklassen. Op 24 maart is onder het toeziend oog van een notaris geloot voor brugklassen van Vakcollege Hillegersberg, Wolfert College, Rudolf Steiner College, Montessori Lyceum Rotterdam, Melanchthon Bergschenhoek en Melanchthon Kralingen.

De lotingsuitslag stond uiterlijk 25 maart op de websites van deze scholen en wordt door de school naar ouders verstuurd.

Update:
– Van de uitgelote leerlingen kon 72% meteen terecht op de tweede school van voorkeur. Bij de overige 28% bleek dat de tweede school van voorkeur zelf had moeten loten of na de aanmeldperiode al vol zat.
– Op 1 april zien we dat 18 van de 225 uitgelote leerlingen nog geen plek op een andere school hebben. Deze leerlingen gaan zich met hun ouders verder oriënteren. We wensen hen daar veel succes bij. Op deze website staat een overzicht van scholen die nog plek hebben. De basisscholen zijn hier ook van op de hoogte.

Online vragenuur voor scholen

Tekst

Scholen kunnen vragen stellen over De OverstapRoute op onderstaande momenten.
Bij elk moment kun je inloggen via deze link: Online vragenuur De OverstapRoute

  • donderdag 11 maart van 15.30 – 16.30 uur
  • maandag 22 maart van 13.00 – 14.00
  • dinsdag 30 maart van 09.00 tot 10.00 uur
  • maandag 12 april van 15.30 – 16.30 uur
  • donderdag 22 april van 13.00 – 14.00 uur

Adviesplatform

Nuttige documentatie

Checklist toelatingsprocedure vo

Nuttige documentatie

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

Jaarlijks organiseert Koers VO, samen met PPO Rotterdam en de gemeente Rotterdam, een tafeltjesmiddag. De tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft.

Het gaat om leerlingen bij wie de toelichting op het OKR echt een aanvulling geeft, zodat zij een goede start kunnen maken op de vo-school. Voor leerlingen die complexere ondersteuningsvragen hebben, is er waarschijnlijk tijdens de intakeprocedure al contact geweest tussen de scholen. Het is belangrijk om te blijven doen wat al werkt in de praktijk, en bestaande contacten en activiteiten te behouden. De tafeltjesmiddag is bedoeld als aanvulling hierop.

Op 16 juni 2021 staat de volgende tafeltjesmiddag gepland, die online georganiseerd wordt. De basisscholen en middelbare scholen zijn inmiddels benaderd om hun deelname respectievelijk hun beschikbaarheid op te geven.

Nuttige documentatie

Klachten

Tekst

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl.

Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie