De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In De OverstapRoute vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.

Hier kunt u lezen wat er van u als basisschool, middelbare school of als ouder wordt verwacht. In de OverstapRouteKaart ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

De OverstapRoute 2020-2021

Nuttige documentatie

Actueel

De OverstapRoute 2020-2021 is gereed!

  • De belangrijkste wijziging is dat we dit jaar één aanmeldperiode hebben van 15 februari t/m 11 maart (praktijkonderwijs en vso kan nog steeds vanaf januari aanmelden).
  • Vanaf 9 november is er een overzicht beschikbaar met welke middelbare scholen meedoen met De OverstapRoute.
  • In september was de online training over de POVO-module in OT. Hieronder een overzicht van de vragen & antwoorden.

Nuttige documentatie

OverstapRouteMails

Vanaf eind oktober vindt u hier weer de OverstapRouteMails voor scholen.

Aanmelden voor OverstapRouteMails? Stuur een mail naar deoverstaproute@koersvo.nl, en vermeld uw naam, e-mail en uw school.

Adviesplatform

Checklist toelatingsprocedure vo

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

In juni 2020 is er een online tafeltjesmiddag po-vo gehouden. Deze tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft.

Het is de bedoeling om in juni 2021 weer een tafeltjesmiddag te organiseren. Op een later moment volgt hierover meer informatie. 

Nuttige documentatie

Klachten

Tekst

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl.

Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie