De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

Koers VO is met ingang van schooljaar 2019-2020 verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap van basisschool naar middelbare school in Rotterdam en omgeving.

In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. In de speciaal daarvoor gemaakte OverstapRouteKaarten ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Let op: Er wordt nog gewerkt aan de afspraken voor schooljaar 2020-2021. Bij de nieuwe versie gebruiken we de ontvangen feedback van scholen en ouders van kinderen uit groep 8. In oktober kunt u De OverstapRoute 20-21 verwachten.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

Op woensdag 17 juni 2020 is er een tafeltjesmiddag po-vo gepland. Deze tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft.

Het wordt dit jaar een online-ontmoeting. Alle deelnemers hebben inmiddels hun rooster ontvangen. We zijn heel benieuwd naar de ervaringen. 

Nuttige documentatie