De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

Koers VO is met ingang van schooljaar 2019-2020 verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap van basisschool naar middelbare school in Rotterdam en omgeving.

In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. In de speciaal daarvoor gemaakte OverstapRouteKaarten ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

De OverstapRoute 2019-2020

Nuttige documentatie

Actueel

  • Een overzicht van de beschikbare brugklasplekken per vo-school kunt u hieronder downloaden. Dit bestand is een weergave van de stand van zaken in OT op 6 april.
  • In aanmeldronde 2 zijn geen scholen met overaanmelding. Er is dus geen centrale loting op donderdag 9 april.
  • Aanmeldronde 3 start -door het vervallen van de Eindtoets en heroverwegingen- vervroegd, namelijk op 13 april.
  • Op donderdag 19 maart was de centrale loting van De OverstapRoute. Zeven scholen uit onze regio hebben meegedaan met deze loting voor één of meerdere niveaus. Dit zijn: Melanchthon Kralingen, Montessori Lyceum Rotterdam, Rudolf Steinercollege, Theater havo-vwo, Toorop Mavo, Vakcollege Hillegersberg en Wolfert College. Meer informatie over de lotingsuitslagen vindt u op de websites van deze scholen.

Nuttige documentatie

Communicatie berichten

Adviesplatform

Klachten

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl.

Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie

Checklist toelatingsprocedure VO

Po-vo bijeenkomst september 2019

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

Op woensdag 17 juni 2020 is er een tafeltjesmiddag po-vo. Deze tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft. Meer informatie leest u in het document hieronder.

 

Nuttige documentatie