De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In De OverstapRoute vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.

De OverstapRouteKaart

Tekst

De OverstapRouteKaart brengt de overstap naar de middelbare school stap voor stap in beeld. Klik hieronder voor de actuele stappen. Of download de kaart met toelichting.

De OverstapRouteKaart met toelichting voor ouders - Nederlands / English

 • De meeste kinderen die meedoen met ZIB maken een intelligentieonderzoek. Dit
  gebeurt onder begeleiding van een onderzoeksbureau. U ontvangt hiervoor een
  uitnodiging. De leerkracht van de basisschool kijkt naar de sociale vaardigheden van
  uw kind. Misschien maakt uw kind hiervoor ook een test. Dit gebeurt gewoon op de
  basisschool.

Actueel

Workshop ‘Adviseren in geval van twijfel pro/lwoo’

Voor wie: Ib’ers en leerkrachten groep 8
Door wie: Koers VO en collega’s uit het praktijkonderwijs en vmbo met lwoo

Wanneer: Dinsdag 9 november of woensdag 10 november van 15.00 tot 17.00 uur

Waar:

 • 9 november: Accent Praktijkonderwijs Centrum, Vijverhofstraat 97, Rotterdam
 • 10 november: Máximacollege, Margriete van Comenestraat 4, Ridderkerk

Aanmelden via deze link. Na aanmelding ontvangt u de praktische informatie.

 

 

Training OT - voor basisscholen

Op 15 september is een basistraining gegeven voor basisscholen, waarin ook een eerste toelichting is gegeven op de ouderrol in Onderwijs Transparant (OT). De training is later terug te zien op de berichtenpagina van OT als je ingelogd bent.

Kijk hieronder voor vragen en antwoorden van de training OT.

Online vragenuurtjes

Tekst

Voor vragen over De OverstapRoute en ZIB kunt u op 1 november, 15 november, 29 november, 13 december van 13.00 – 14.00 uur inloggen via deze Teams-link.

De OverstapRoute 2021-2022

Tekst

Hieronder vindt u de materialen van De OverstapRoute. De handleiding OT is nog van vorig schooljaar, deze wordt in het najaar van 2021 geactualiseerd.

LET OP: De (reguliere) aanmeldperiode voor dit schooljaar is van 21 februari tot en met 18 maart 2022!

Materialen - De OverstapRoute

Training OT

Toolbox voor scholen

Tekst

In de toolbox vindt u berichten, plaatjes en filmpjes die u op uw online media kunt plaatsen tijdens de periode van de overstap.

U vindt hier voorbeelden van social media posts die basisscholen op verschillende momenten kunnen gebruiken. De teksten en plaatjes kunt u apart downloaden.
Ook vindt u hier een filmpje over de aanmeldperiode (twee versies).

Social media posts

Filmpje aanmeldperiode

Adviesplatform

Tekst

Het Adviesplatform van De OverstapRoute bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen po en vo, samenwerkingsverbanden po, ouderorganisatie(s) en gemeente(n) uit het werkgebied van Koers VO. Dit platform adviseert het college van bestuur van Koers VO gevraagd en ongevraagd op strategisch en beleidsmatig niveau over het beheer en de ontwikkeling van De OverstapRoute. De besluitvorming over De OverstapRoute ligt bij het college van bestuur van Koers VO, waarbij enkel onderbouwd afgeweken wordt van de door het Adviesplatform gegeven adviezen.

Nuttige documentatie

Klachten

Tekst

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl. Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • In alle gevallen geldt:

  • Op de website koersvo.schoolprofielen.nl presenteren alle v(s)o-scholen van Koers VO hun onderwijs- én ondersteuningsaanbod.
  • Investeer als po- en vo-scholen in een netwerk in de eigen omgeving waarin u elkaar kunt leren kennen en waarin ook deze vraag – tijdig – gesteld kan worden. Mogelijk kunnen de schoolbesturen hierin ondersteunend zijn; voor elk schoolbestuur is er een contactpersoon voor De OverstapRoute.
  • Benut – ook als basisschool – de Open Dagen van vo-scholen om kennis op te doen van het aanbod.
  • Stimuleer ouders om contact op te nemen met beoogde vo-scholen om een gesprek met de ondersteuningscoördinator aan te vragen. Dit kan al vanaf groep 7. Een Open Dag is hier niet altijd het geschikte moment voor.
   De vo-scholen staan open voor deze oriënterende gesprekken met ouders en leerlingen! Het is verstandig om deze oriëntatie al vóór de aanmeldperiode te doen.

  Voor Rotterdamse basisscholen geldt daarnaast:
  Bespreek deze leerling met uw schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. Als u er samen niet uit komt, kan de schoolcontactpersoon de casus inbrengen bij de povo-verbinder in het OnderwijsArrangeerTeam (het OAT). De povo-verbinders zijn gekoppeld aan een Koersconsulent bij wie ze navraag kunnen doen.

  Voor niet-Rotterdamse basisscholen bespreken we dit jaar welke meedenk-kracht per regio het beste ingezet kan worden. Per regio zullen we gezamenlijk de scholen van de ontwikkelingen op de hoogte houden. In een aantal situaties bestaat de mogelijkheid om met een expert van uw samenwerkingsverband te bespreken wat de leerling in het vo nodig heeft.
  Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u in geval van inhoudelijke casuïstiek advies inwinnen bij het Koersloket. Als uw vraag (ook) de procedure van de OverstapRoute betreft, kunt u uw vraag stellen tijdens het online vragenuurtje van De OverstapRoute.

  • In OT vindt u onder Help – Handleidingen zowel de handleidingen van OT per thema als de Handleiding OT bij De OverstapRoute. Deze laatste Handleiding staat ook deoverstaproute.nl en beschrijft wat u moet doen in OT in het proces van De OverstapRoute.
  • In OT vindt u – ook onder Help – de rubriek Veelgestelde Vragen.
  • Mogelijk heeft binnen uw schoolbestuur de contactpersoon voor De OverstapRoute al voldoende kennis van OT om uw vraag te beantwoorden. Als deze contactpersoon de bestuurlijke Helpdeskrol in OT heeft, kan hij/zij met u meekijken.
   Als deze contactpersoon ook de beheerdersrol in OT-rol heeft, kunt u bij hem/haar terecht om een inlog voor een nieuwe collega aan te vragen. In 2022 wordt voorzien in een mogelijkheid om dit op schoolniveau te doen. Tot die tijd kan een inlog voor een collega ook nog via Help – Contact aangevraagd worden. De servicedesk van OT kan hier op termijn niet meer in voorzien vanwege AVG-voorschriften.
  • In OT is tenslotte nog een contactformulier onder Help beschikbaar waarmee u uw vraag schriftelijk in kunt sturen.

  Mocht u ondanks alles niet uitkomen, dan kunt u bij het online vragenuurtje van De OverstapRoute terecht.

 • We verwijzen u naar vraag 1 hierboven en naar vraag 12 op www.koersvo.nl/zib.

   

Meer informatie

Tekst

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of 010-4842576.