De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In De OverstapRoute vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.

Hier kunt u lezen wat er van u als basisschool, middelbare school of als ouder wordt verwacht. In de OverstapRouteKaart ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

De OverstapRoute 2020-2021

Nuttige documentatie

Actueel

Geen wijziging in de aanmeldperiode van 15 februari t/m 11 maart

We krijgen bij De OverstapRoute veel vragen of de aanmeldperiode uitgesteld gaat worden. Door de lockdown nemen veel basisscholen namelijk op dit moment geen M8 toetsen af, waardoor ook adviesgesprekken later ingepland worden. We begrijpen dat er vragen zijn over de afname van M8 toetsen. Basisscholen kunnen voor advies hiervoor contact opnemen met hun schoolbestuur.

De wettelijke deadline om een definitief advies te geven is 1 maart. We hebben contact met de PO-raad: zij voorzien vooralsnog geen wijziging vanuit het ministerie met betrekking tot deze datum. Ook na de voorjaarsvakantie kunnen ouders in onze regio  t/m 11 maart hun kind aanmelden op een vo-school, zoals aangegeven op de OverstapRouteKaart. N.B. Het maakt voor een kans op een plek niet uit of leerlingen op de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode worden aangemeld.

Ouders en leerlingen kunnen op 21, 25 of 28 januari de Digitale Scholenmarkt voor de regio van Koers VO bezoeken. Aanmelden kan via www.dedigitalescholenmarkt.nl. Daarnaast bieden de vo-scholen op hun eigen websites ook mogelijkheden aan om kennis te maken en de school eventueel virtueel te bezoeken.

Uiteraard volgen wij vanuit De OverstapRoute de ontwikkelingen vanuit de landelijke overheid en kijken we naar de persconferentie van volgende week. Mochten er consequenties zijn voor het tijdpad van De OverstapRoute, dan bespreken we die met het Adviesplatform. Wij houden u via de OverstapRouteMail op de hoogte.

 

Digitale Scholenmarkt vo-scholen

Dit is de tijd van het jaar waarin ouders en leerlingen zich oriënteren op de verschillende v(s)o-scholen. Vanwege corona gebeurt dat dit jaar vaak online. In onze regio hebben vo-scholen daarom het initiatief genomen om samen de Digitale Scholenmarkt te organiseren. Deze wordt gehouden op 21, 25 en 28 januari 2021. Eerder zijn andere data gecommuniceerd. Echter, vanwege de huidige lockdown-maatregelen wordt alles verplaatst. Bijna alle scholen binnen Koers VO doen mee. Op www.dedigitalescholenmarkt.nl is alle informatie te vinden voor vo-scholen, po-scholen en ouders.

Zie ook bericht Onderwijs010.

Tekst

Digitale vso-scholenmarkt –  vanaf 23 november

In deze tijd van het jaar organiseren de vo-scholen scholenmarkten. Binnenkort hoort u er vast meer over. Vanwege corona zullen digitale mogelijkheden verkend en ontdekt worden. Op deze plek wijzen we alvast op de gezamenlijke vso-scholenmarkt voor cluster-4 scholen die vanaf 23 november te bezoeken is via www.yulius.nl/scholenmarktcluster. De vso-scholen hebben de so-scholen hierover al benaderd met een uitnodiging die aan ouders verstuurd kan worden. Het komt voor dat een leerling een overstap maakt van een reguliere basisschool naar een vso-school. Ook voor hen is deze scholenmarkt aan te raden!

OverstapRouteMails voor scholen

Aanmelden voor OverstapRouteMails? Stuur een mail naar deoverstaproute@koersvo.nl, en vermeld uw naam, e-mail en uw school.

Nuttige documentatie

Adviesplatform

Checklist toelatingsprocedure vo

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

In juni 2020 is er een online tafeltjesmiddag po-vo gehouden. Deze tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft.

Het is de bedoeling om in juni 2021 weer een tafeltjesmiddag te organiseren. Op een later moment volgt hierover meer informatie. 

Nuttige documentatie

Klachten

Tekst

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl.

Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie