De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

Koers VO is met ingang van schooljaar 2019-2020 verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap van basisschool naar middelbare school in Rotterdam en omgeving.

In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. In de speciaal daarvoor gemaakte OverstapRouteKaarten ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

De OverstapRoute 2019-2020

Nuttige documentatie

Actueel

  • Een overzicht van de beschikbare brugklasplekken per vo-school kunt u hieronder downloaden. Dit bestand is een weergave van de stand van zaken in OT op 15 april.
  • Aanmeldronde 3 start -door het vervallen van de Eindtoets en heroverwegingen- vervroegd, namelijk op 13 april.
  • Op dit moment wordt feedback opgevraagd over De OverstapRoute bij scholen en ouders van kinderen uit groep 8. Wilt u feedback geven en heeft u nog geen evaluatieformulier gehad, vraag deze dan op bij de directeur van uw school.

Nuttige documentatie

Berichten voor scholen

Adviesplatform

Klachten

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl.

Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie

Checklist toelatingsprocedure VO

Po-vo bijeenkomst september 2019

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

Op woensdag 17 juni 2020 is er een tafeltjesmiddag po-vo gepland. Deze tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft.

Zoals het er nu naar uitziet, wordt het dit jaar een online-ontmoeting. Op dit moment inventariseren we de belangstelling onder de scholen. Na de meivakantie ontvangen de scholen die zich aangemeld hebben een verzoek om nadere informatie aan te leveren. Daarna maken we een rooster en hoort u meer over de werkwijze dit jaar. 

Nuttige documentatie