De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In De OverstapRoute vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.

Hier kunt u lezen wat er van u als basisschool, middelbare school of als ouder wordt verwacht. In de OverstapRouteKaart ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

Actueel

Verlenging aanmeldperiode: 15 februari t/m 19 maart

De wettelijke deadline voor basisscholen om het definitieve schooladvies te geven is uitgesteld tot 15 maart.
Dit heeft tot gevolg dat de aanmeldperiode wordt verlengd. De start blijft op maandag 15 februari, de einddatum wordt vrijdag 19 maart.

Bij de downloads op deze pagina staan aangepaste materialen.

Online vragenuur voor scholen

Tekst

Scholen kunnen vragen stellen over De OverstapRoute op onderstaande momenten.
Bij elk moment kun je inloggen via deze link: Online vragenuur De OverstapRoute

Binnenkort worden hier nieuwe data vermeld!

OverstapRouteMails voor scholen

Tekst

Aanmelden voor OverstapRouteMails? Stuur een mail naar deoverstaproute@koersvo.nl, en vermeld uw naam, e-mail en uw school.

Nuttige documentatie

Adviesplatform

Nuttige documentatie

Checklist toelatingsprocedure vo

Nuttige documentatie

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

Jaarlijks organiseert Koers VO, samen met PPO Rotterdam en de gemeente Rotterdam, een tafeltjesmiddag. De tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft.

Het gaat om leerlingen bij wie de toelichting op het OKR echt een aanvulling geeft, zodat zij een goede start kunnen maken op de vo-school. Voor leerlingen die complexere ondersteuningsvragen hebben, is er waarschijnlijk tijdens de intakeprocedure al contact geweest tussen de scholen. Het is belangrijk om te blijven doen wat al werkt in de praktijk, en bestaande contacten en activiteiten te behouden. De tafeltjesmiddag is bedoeld als aanvulling hierop.

Op 16 juni 2021 staat de volgende tafeltjesmiddag gepland, die online georganiseerd wordt.

Nuttige documentatie

Klachten

Tekst

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl.

Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie