De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is Koers VO verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap po-vo.

Nieuwe naam: De OverstapRoute
FOKOR heeft de afgelopen vijf jaar een stevige basis gelegd voor de afspraken omtrent de overgang van po naar vo. Koers VO bouwt hierop verder. Tegelijkertijd willen we een nieuwe start maken en introduceren daarom een nieuwe naam: De OverstapRoute. Hieronder vindt u de tekst van De OverstapRoute en de bijbehorende OverstapRouteKaarten.

Meer informatie?
Neem voor vragen over De OverstapRoute contact op met Ingeborg Steenwinkel (coördinator van De OverstapRoute), steenwinkel@koersvo.nl, 010-4842576.