De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

Koers VO is met ingang van schooljaar 2019-2020 verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap van basisschool naar middelbare school in Rotterdam en omgeving.

In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. In de speciaal daarvoor gemaakte OverstapRouteKaarten ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Let op: Er wordt nog gewerkt aan de afspraken voor schooljaar 2020-2021. Bij de nieuwe versie gebruiken we de ontvangen feedback van scholen en ouders van kinderen uit groep 8. In oktober kunt u De OverstapRoute 20-21 verwachten.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

De OverstapRoute 2019-2020

Nuttige documentatie

Actueel

Er wordt nog gewerkt aan De OverstapRoute voor schooljaar 2020-2021. Half oktober kunt u de materialen voor dit schooljaar verwachten.

Hieronder vindt u vanaf oktober ook de OverstapRoutemails voor scholen.

Adviesplatform

Klachten

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl.

Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie

Checklist toelatingsprocedure VO

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

In juni 2020 is er een online tafeltjesmiddag po-vo gehouden. Deze tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft.

Het is de bedoeling om in juni 2021 weer een tafeltjesmiddag te organiseren. Op een later moment volgt hierover meer informatie.  

Nuttige documentatie