De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In De OverstapRoute vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.

De OverstapRouteKaart

Tekst

De OverstapRouteKaart brengt de overstap naar de middelbare school stap voor stap in beeld. Klik hieronder voor de actuele stappen. Of download de kaart met toelichting.

De OverstapRouteKaart met toelichting voor ouders - Nederlands / English

  • Misschien past praktijkonderwijs of een vmbo-school met leerwegondersteuning
    (lwoo) goed bij uw kind. Uw kind kan dan meedoen aan het onderzoek Zorgleerling
    in Beeld (ZIB). De leerkracht bespreekt met u wat dit betekent en vraagt hiervoor uw
    toestemming. Door dit onderzoek kan een middelbare school extra geld aanvragen om
    de leerlingen beter te ondersteunen.

Actueel

Training OT - voor basisscholen

Op 15 september is een basistraining gegeven voor basisscholen, waarin ook een eerste toelichting is gegeven op de ouderrol in Onderwijs Transparant (OT). De training is later terug te zien op de berichtenpagina van OT als je ingelogd bent.

Kijk hieronder voor vragen en antwoorden van de training OT.

De OverstapRoute 2021-2022

Tekst

Hieronder vindt u de materialen van De OverstapRoute. De handleiding OT is nog van vorig schooljaar, deze wordt in het najaar van 2021 geactualiseerd.

LET OP: De (reguliere) aanmeldperiode voor dit schooljaar is van 21 februari tot en met 18 maart 2022!

Materialen - De OverstapRoute

Training OT

Toolbox voor scholen

Tekst

In de toolbox vindt u berichten, plaatjes en filmpjes die u op uw online media kunt plaatsen tijdens de periode van de overstap.

U vindt hier voorbeelden van social media posts die basisscholen op verschillende momenten kunnen gebruiken. De teksten en plaatjes kunt u apart downloaden.
Ook vindt u hier een filmpje over de aanmeldperiode (twee versies).

Social media posts

Filmpje aanmeldperiode

OverstapRouteMails voor scholen

Tekst

Aanmelden voor OverstapRouteMails? Stuur een mail naar deoverstaproute@koersvo.nl, en vermeld uw naam, e-mail en uw school.

Nuttige documentatie

Adviesplatform

Tekst

Het Adviesplatform van De OverstapRoute bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen po en vo, samenwerkingsverbanden po, ouderorganisatie(s) en gemeente(n) uit het werkgebied van Koers VO. Dit platform adviseert het college van bestuur van Koers VO gevraagd en ongevraagd op strategisch en beleidsmatig niveau over het beheer en de ontwikkeling van De OverstapRoute. De besluitvorming over De OverstapRoute ligt bij het college van bestuur van Koers VO, waarbij enkel onderbouwd afgeweken wordt van de door het Adviesplatform gegeven adviezen.

Nuttige documentatie

Klachten

Tekst

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl. Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie

Vragen?

Tekst

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of 010-4842576.