De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

Koers VO is met ingang van schooljaar 2019-2020 verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap van basisschool naar middelbare school in Rotterdam en omgeving.

Nieuwe naam: De OverstapRoute
FOKOR heeft de afgelopen vijf jaar een stevige basis gelegd voor de afspraken omtrent de overgang van po naar vo. Koers VO bouwt hierop verder. Tegelijkertijd willen we een nieuwe start maken en introduceren daarom een nieuwe naam: De OverstapRoute.

In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. In de speciaal daarvoor gemaakte OverstapRouteKaarten ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Ingeborg Steenwinkel, deoverstaproute@koersvo.nl, 010-4842576.