De OverstapRoute

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

Koers VO is met ingang van schooljaar 2019-2020 verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap van basisschool naar middelbare school in Rotterdam en omgeving.

In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. In de speciaal daarvoor gemaakte OverstapRouteKaarten ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of
010-4842576.

De OverstapRoute 2019-2020

Nuttige documentatie

Actueel

  • Een overzicht van de beschikbare brugklasplekken per vo-school kunt u hieronder downloaden. Dit bestand is een weergave van de stand van zaken in OT op 16 juni.
  • Aanmeldronde 3 is afgelopen, er is geen loting geweest.
  • Op dit moment zijn we bezig met de afspraken voor komend schooljaar. De ontvangen feedback van scholen en ouders van kinderen uit groep 8 gebruiken we hierbij.

Nuttige documentatie

Berichten voor scholen

Adviesplatform

Klachten

Soms loopt de overstap naar de middelbare school en/of de communicatie hierover niet soepel. Bespreek dit dan met de betreffende school (of het schoolbestuur). Als uw ervaringen specifiek gaan over De OverstapRoute, dan horen wij dit graag via deoverstaproute@koersvo.nl.

Een klacht indienen over De OverstapRoute kan ook, gebruik dan onderstaand formulier. De klachtenregeling staat beschreven in onderstaande bijlage.

Nuttige documentatie

Checklist toelatingsprocedure VO

Po-vo bijeenkomst september 2019

Tafeltjesmiddag po-vo

Tekst

Op woensdag 17 juni 2020 is er een tafeltjesmiddag po-vo gepland. Deze tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft.

Het wordt dit jaar een online-ontmoeting. Alle deelnemers hebben inmiddels hun rooster ontvangen. We zijn heel benieuwd naar de ervaringen. 

Nuttige documentatie