De OverstapRoute voor ouders


De OverstapRoute gaat over de overstap van uw kind naar de middelbare school. Onder het kopje ‘De OverstapRouteKaart’ staat een document met een toelichting bij elke stap. 

Actueel overzicht beschikbare brugklasplekken

Hieronder staan de actuele overzichten van het aantal beschikbare brugklasplekken in het reguliere vo, vso-3 en vso-4.

De OverstapRouteKaart - met een toelichting bij elke stap


Op de OverstapRouteKaart ziet u wanneer en hoe u uw kind aanmeldt bij een middelbare school. In Rotterdam en omliggende gemeenten hebben schoolbesturen afspraken gemaakt over de overstap van leerlingen naar de middelbare school. Als u klikt op onderstaand document, ziet u op pagina 2 en 3 een toelichting bij elke stap.


De OverstapRoute geldt voor middelbare scholen in de regio van Koers VO. De regio van Koers VO bestaat uit Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Lansingerland, Ridderkerk en Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel).

Aanvullende informatie over aanmelden op praktijkonderwijs, vso-3 en vso-4


Omdat de aanmelding op deze scholen iets anders gaat dan voorgaande jaren, hebben we voor elk type onderwijs een aanvulling op De OverstapRouteKaart gemaakt.


De voorkeurslijst met vso-4 scholen zal hier naar verwachting in december 2023 geplaatst worden. Voor een overzicht van vso-4 scholen in de regio van Koers VO kan intussen de website www.koersvo.schoolprofielen.nl bekeken worden. En onder het kopje Actueel staat informatie over de vso-4 scholenmarkt.

Aanbod middelbare scholen


Alle v(s)o-scholen in de regio Rotterdam zijn te vinden op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ouders, basisscholen en middelbare scholen kunnen hier terecht voor informatie over de onderwijs- en ondersteuningsaanpak van v(s)o-scholen.

IQ-onderzoek voor leerlingen die naar praktijkonderwijs of vmbo met lwoo gaan (ZIB-traject)


Voor toelating op een school voor praktijkonderwijs en voor leerwegondersteuning op het vmbo zijn IQ-gegevens nodig. Hiervoor is toestemming van u als ouder(s)/verzorger(s) nodig. De vo-scholen vragen een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor praktijkonderwijs aan of een aanwijzing voor lwoo, nadat u uw zoon of dochter hebt aangemeld op een middelbare school.

Vragen?


Als u na het lezen van de informatie nog vragen hebt, dan helpt de leerkracht van uw kind u graag verder.De OverstapRoute kent ook een klachtenregeling. Informatie daarover vindt u hier.