Nieuw in Nederland / Naar ISK


Kinderen van 12 tot 18 jaar die nieuw in Nederland komen en de taal nog niet spreken kunnen onderwijs volgen in een internationale schakelklas (ISK) van een middelbare school. Via een test wordt bepaald welke ISK klas het beste past bij uw kind.

U meldt uw kind eerst aan voor een ISK test. Vul het formulier ‘Aanmelding ISK test’ in en mail dit naar [email protected].


Uw kind krijgt daarna een uitnodiging voor een test. Het resultaat van deze test, de woonplaats van uw kind en de leeftijd bepaalt welke ISK-locatie bij uw kind past. 


De ISK-locatie geeft aan het einde van de ISK-periode een advies voor een niveau en helpt u met het vinden van een vervolgschool.

Als uw kind jonger is dan 12 jaar, dan kunt u terecht bij speciale basisscholen met een schakelklas. U kunt contact opnemen met de afdeling leerplicht van de gemeente waar u een speciale schakelschool zoekt. Zij verwijzen u door naar de juiste school. De meeste gemeenten in onze regio hebben één of meer schakelscholen. U kunt een schakelschool in Rotterdam vinden op deze website.


Als uw kind ouder is dan 17 jaar en 9 maanden, dan kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij het ISK van het Albeda College. Er vindt een test en een intake plaats op het Albeda College in Rotterdam.