De OverstapRoute voor scholen


Klankbordgroep


Intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren


Vorig schooljaar heeft Koers VO een klankbordgroep De OverstapRoute opgezet. De klankbordgroep bestaat uit intern begeleiders (ib’ers) en ondersteuningscoördinatoren (oco’s), of andere vo-functionarissen die zich bezig houden met het intakeproces, inclusief het werken met OT.
De leden van de klankbordgroep denken structureel mee en geven feedback over De OverstapRoute. Zij vormen een schakel tussen scholen en Team De OverstapRoute en zijn als het ware een spiegel. De bijeenkomsten vinden ongeveer drie keer per schooljaar plaats.