Juridisch kader Aanmelding, toelating en zorgplicht


Dit document is een uitwerking van het juridisch kader rondom aanmelding, toelating en zorgplicht.
Vanuit de samenwerkingsverbanden Koers VO en PPO Rotterdam is er op 4 oktober 2023 een webinar georganiseerd, waarin de juridische basis van aanmelden, toelaten en zorgplicht is uitgelegd. Dit document dient als naslagwerk om de gemeenschappelijk taal te bevorderen en belangrijkste begrippen uiteen te zetten.