Ondersteuningsbudget


Elke schoollocatie van Koers VO geeft zelf actief vorm aan steeds passender onderwijs voor elke leerling. Koers VO is hierbij faciliterend en wil scholen maximale speelruimte bieden om keuzes te maken die in het belang zijn van zowel de individuele leerling als de algemene ontwikkeling van passend onderwijs. Hierbij is een transparante financiële verantwoording van scholen aan (andere leden van) de vereniging en relevante stakeholders vanzelfsprekend.