Thuiszitters


‘Elke leerling een passende plek’ is de hoofddoelstelling van passend onderwijs. Thuiszitten moet worden voorkomen. Maar hoe doen we dat? Als samenwerkingsverband zeggen we dan: we helpen elkaar en zeggen geen nee. Soms vraagt het vinden van een passende oplossing een aanpak waar ook andere partijen een verantwoordelijkheid en actieve taak in hebben. Omdat de achtergrond van thuiszitten niet altijd onderwijs-gerelateerd is, werken we samen met de gemeenten.

Schoolaanwezigheid


Omdenken van verzuim naar schoolaanwezigheid vraagt tijd en energie. Om scholen hierbij te helpen heeft het Steunpunt Passend Onderwijs een publicatie gemaakt met daarin een overzicht van aandachtspunten die belangrijk, c.q. voorwaardelijk zijn om met schoolaanwezigheid aan de slag te gaan. Lees meer over schoolaanwezigheid.

Tijdelijk niet of niet volledig naar school


Als een leerling door lichamelijke of psychische klachten tijdelijk niet of niet volledig naar school kan, moet de school onderzoeken welke hulp of begeleiding de leerling nodig heeft om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.
In overleg met de ouders en de leerling kun je een onderwijsprogramma op maat maken, eventueel met hulp van externen. Lees meer over digitaal afstandsonderwijs.


Aanpak/ protocol thuiszitters


Er is een Protocol Thuiszitters regio Rotterdam opgesteld om met elkaar aan de slag te gaan. Het protocol kan gebruikt worden om ervaring mee op te doen en om in het achterhoofd te houden als gedragsovereenkomst. Samen spannen we ons in om thuiszitters te voorkomen. Als een leerling toch thuis komt te zitten, dan is ook school nadrukkelijk aan zet. De school werkt hierbij samen met partners om snel tot een goede aanpak te komen.

Een van de doelstellingen van het protocol is om het aantal thuiszitters beter in beeld te krijgen. Afspraak is dan ook dat scholen alle formele thuiszitters (meer dan 4 weken ongeoorloofd verzuim) bij hun Koersconsulent melden. Daarnaast meldt de school verzuimende leerlingen in het Verzuimloket van DUO.

Taskforce Thuiszitters Rotterdam


In de meeste gevallen lukt het om binnen een paar weken een oplossing te vinden voor een thuiszittende leerling. Voor een kleine groep leerlingen is het probleem lastiger om op te lossen. In Rotterdam kan voor deze leerlingen de Taskforce Thuiszitters ingezet worden. Vertegenwoordigers van scholen, jeugdhulp en gemeente zorgen er samen voor dat de leerling op een passende onderwijsplaats start binnen tien weken.