• Home
  • Nieuws
  • Afscheid van collega Jaap van der Have en de komst van drie teamleiders

Afscheid van collega Jaap van der Have en de komst van drie teamleiders

  • Posted on 21 april 2023

Dit schooljaar zijn we gestart met ons Ondersteuningsplan 2022-2026 en er wordt dan ook binnen Koers VO flink gewerkt aan onze vier ambities. Een daarvan, het stappen zetten op de route naar inclusiever onderwijs, krijgt steeds meer gezicht in ons samenwerkingsverband. Er is in april gestart met een groep van ambassadeurs vanuit de verschillende schoolbesturen om de komende tijd samen op te trekken en geïnspireerd te worden door elkaar. Samen delen en leren staat voorop. Binnen Koers VO zijn er al mooie initiatieven en er komen er steeds meer bij!


Je hebt het vast niet gemist! Op 13 april vond de conferentie GAAF! Plaats in Ahoy Rotterdam. Samen met collega samenwerkingsverbanden gaven we veel aandacht aan de ontwikkelingen rond het thema begaafdheid in onze regio. Lees hierover veel meer in deze nieuwsbrief.


Na veel jaren samen optrekken als college van bestuur van ons samenwerkingsverband heeft mijn collega Jaap van der Have begin april afscheid genomen van Koers VO. Dat moment hebben we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan, met een gezellige laatste werkdag op kantoor en begin april een drukbezochte afscheidsreceptie voor genodigden. In deze nieuwsbrief het afscheidsinterview met Jaap waarin hij vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Koers VO, ruim voor de komst van passend onderwijs in 2014. Met zijn vertrek was een wijziging in de organisatiestructuur noodzakelijk en is gekozen voor de nieuwe functie van teamleider. Bij deze introduceer ik graag onze drie teamleiders met wie ik als bestuurder en bestuurssecretaris nu samen het managementteam vorm:


  • João Verschoore is teamleider van het team Beleid & Innovatie. João is een nieuw gezicht binnen Koers VO, hij is bij Koers VO per februari 2023 gestart. Zijn team richt zich, zoals de naam al zegt op alle beleidsaspecten van passend onderwijs én innovaties;
  • Martine Pauptit is teamleider van het team Koersloket. Martine is al sinds 2010 werkzaam bij Koers VO en tot voor kort was zij voorzitter van onze Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT). Team Koersloket ondersteunt scholen bij vragen over individuele leerlingen. Daarnaast richt het team Koersloket zich op uitvoering van de wettelijke taken van beoordeling en toelating tot onze bovenschoolse voorzieningen, lwoo, pro en vso.
  • Jaco van den Berg is teamleider van het team Bedrijfsvoering & Ondersteuning. Jaco werkt sinds 2015 bij Koers VO waarbij tot voor kort de controller was. Het team Bedrijfsvoering & Ondersteuning zorgt voor het soepel verloop van de belangrijke processen van en binnen het samenwerkingsverband.

Dan nog: houd je onze agenda in de gaten? Er staan vanuit Koers VO nog mooie en belangrijke bijeenkomsten gepland dit schooljaar.


Marieke Dekkers
College van bestuur Koers VO