Ondersteuning binnen vo-school

Naast de basisondersteuning bieden onze scholen ook extra ondersteuning als een leerling dit nodig blijkt te hebben.

Geen afbeelding beschikbaar

Extra ondersteuning

Tekst

De vo-school kan samen met u besluiten dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, die afwijkt van de standaardaanpak van de school.

Extra ondersteuning kan geboden worden in de vorm van maatwerk voor een individuele leerling of een groepsarrangement (aanpak voor een groep leerlingen).

Kenmerkend voor extra ondersteuning is dat er op meerdere van de volgende 5 aspecten ondersteuning nodig is: aandacht (groepsgrootte en/of inzet assistent), inzet materialenaanpassing ruimte, inzet expertise en samenwerking met externe organisaties.

We willen als samenwerkingsverband niet van een afstand beoordelen wat het beste is, maar dit juist overlaten aan mensen die met uw kind werken. We gaan ervan uit dat scholen professioneel handelen en zelf – met ouders en leerling – het beste kunnen bepalen welke ondersteuning nodig is om de leerling passend onderwijs te bieden. Op elke school is een begeleider passend onderwijs aanwezig die hierin mee kan kijken. Ook kan de school advies vragen aan een consulent van het Koersloket.

Samenwerken met kernpartners van ondersteuningsteam

Tekst

Het ondersteuningsteam is een netwerk van vaste personen (kernpartners) die ondersteuning kunnen bieden op school. Deze kernpartners vertegenwoordigen de 4 domeinen: onderwijsondersteuning, jeugdhulp, gezondheid en veiligheid.