• Home
  • Nieuws
  • Voortzetting samenwerking Koers VO en LMC-VO

Voortzetting samenwerking Koers VO en LMC-VO

  • Posted on 13 juli 2022
Op 11 juli 2022 ondertekenden de besturen van Koers VO (mevr. M. Dekkers) en LMC Voortgezet Onderwijs (dhr. L. Civile) een overeenkomst van opdracht exploitatie tijdelijke lesplaatsen OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum). Deze overeenkomst loopt tot tenminste juli 2026.

De overeenkomst houdt in dat LMC-VO de onderwijskundige uitvoering van de 2 OPDC’s blijft verzorgen. Het OPDC is een bovenschoolse voorziening dat een passend, tijdelijk en integraal aanbod biedt van onderwijs en jeugdhulp aan leerlingen uit het reguliere vo die dreigen uit te vallen. Doel van het verblijf is dat leerlingen na verblijf op het OPDC hun schoolcarrière met succes kunnen afronden.


Onderliggend aan de overeenkomst zijn voorwaarden en kwaliteitskaders afgesproken en vastgelegd rondom de inkoop en uitvoering van het OPDC.


Sinds 2015 verzorgt het LMC-VO tot volle tevredenheid van alle besturen binnen het samenwerkingsverband Koers VO het onderwijs op de OPDC’s. LMC-VO is trots dat de vo-besturen in Rotterdam e.o. het vertrouwen hebben in deze exploitatie van het OPDC.