• Home
  • Nieuws
  • Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het onderwijs

Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het onderwijs

  • Posted on 15 december 2022


Afgelopen juli heeft de Inspectie van het Onderwijs laten weten dat in november 2022 bij Koers VO het vierjaarlijks onderzoek ‘Bestuur en samenwerkingsverband’ zou plaatsvinden. Graag geven we hierbij een terugkoppeling over het verloop van het onderzoek.


Voorafgaand hebben er veel voorbereidingswerkzaamheden plaatsgevonden. Het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is gebaseerd op de twee pijlers: Realisatie Passend Onderwijs (RPO) en Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie (KBA).
De Inspectie schrijft een onderzoeksplan om te bepalen welke gesprekken er gevoerd moeten worden en welke onderzoeken ze willen doen om te kijken hoe het ervoor staat bij Koers VO.


De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden:

  • rondetafelgesprekken: op 2 november heeft de inspectie gesproken met ouders, docenten, schakelfunctionarissen, schoolleiders en beleidsmedewerkers van gemeenten
  • verificatie-activiteiten op scholen: op 4 november heeft de inspectie een bezoek gebracht aan twee scholen (Libanon Lyceum en PT010 Theater en Dans)
  • verificatie-activiteiten OPDC: op 7 en 9 november is er een bezoek gebracht aan de beide locaties van het OPDC
  • bestuursdag: op 11 november heeft de inspectie gesprekken gevoerd met de raad van toezicht, afvaardiging van de OPR en de leden van de vereniging Koers VO (ALV). Het college van bestuur heeft deze dag afgesloten met een presentatie.

We zijn erg verheugd dat de Inspectie in een eerste terugkoppeling heeft aangegeven dat Koers VO een voldoende zal krijgen op alle onderdelen van beide pijlers. Het definitieve rapport kunnen we half januari 2023 verwachten. We danken nogmaals alle mensen die mee hebben gewerkt aan het onderzoek.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Monique Schram, [email protected]