• Home
  • Nieuws
  • Viering 25 jaar Koers VO en de route naar inclusiever onderwijs

Viering 25 jaar Koers VO en de route naar inclusiever onderwijs

  • Posted on 22 maart 2024

Vrijdag 1 maart hebben we met elkaar stil gestaan bij het 25-jarig bestaan van samenwerkingsverband Koers VO. Wij kijken terug op een feestelijke en inspirerende bijeenkomst!


We zijn als samenwerkingsverband met elkaar een route naar inclusiever onderwijs ingeslagen. In aanloop naar onze viering organiseerde Koers VO daarom een geslaagde debatmiddag voor leerlingen van Koers VO-scholen. Het filmpje van dit jongerendebat ging tijdens ons 25-jarig jubileum in première. Binnenkort komt een speciale 25 jaar Koers VO jubileum-editie uit van onze nieuwsbrief.


In mijn speech op 1 maart sprak ik als bestuurder van Koers VO behalve over de geschiedenis en toekomst ook over de actuele dilemma's waar we mee te maken hebben. Het schuurt dat we enerzijds een prachtige ontwikkeling naar inclusiever onderwijs ingeslagen zijn, maar tegelijkertijd te maken met toenemende capaciteitsproblemen in het regulier en speciaal voortgezet onderwijs en ook in de jeugdzorg in onze regio. Ook het aantal thuiszitters neemt helaas toe. Groeiende problemen waar echt een brede, sector overstijgende bestuurlijke aanpak op nodig is, die oplossingen genereert voor de korte en lange termijn.


Heel fijn dat we als partners de urgentie hebben gevoeld en gedeeld en dat we samen een brede Taskforce Dekkend Netwerk zijn opgestart. In deze en komende nieuwsbrieven natuurlijk meer hierover. De start is in ieder geval hoopvol!


Hartelijke groet,


Marieke Dekkers
college van bestuur Koers VO