• Home
  • Nieuws
  • Verantwoording ondersteuningsbudget: Anders verantwoorden 2023-2024

Verantwoording ondersteuningsbudget: Anders verantwoorden 2023-2024

  • Posted on 22 maart 2024

Ook dit schooljaar vraagt Koers VO alle schoollocaties om te reflecteren op de ondersteuning en de inzet van hun ondersteuningsbudget. We verwachten de bijdrage 2023-2024 uiterlijk vrijdag 5 juli a.s. op het Verantwoordingsplatform. In het najaar volgt daarover weer een gesprek tussen de (locatie)directeuren.


De evaluatie van de verantwoordingslunch van afgelopen september is door vrijwel alle deelnemers ingevuld. De opbrengst hiervan dient voor ons als inspiratie om plannen te maken voor het nieuwe jaar. Voorlopig koersen we op het organiseren van ontmoetingen, waarbij ook de verantwoordingsbijdragen meer benut worden. Over de vorm en inhoud hiervan later meer.


Voor de korte termijn staat in ieder geval een workshop voor ondersteuningscoördinatoren ingepland op dinsdagmiddag 9 april a.s. in de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Met behulp van de kletspot ‘Ondersteuning op onze school…hoe vind jij dat?’ gaan we met elkaar in gesprek.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].