• Home
  • Nieuws
  • TLV-aanvraag en aanmelding S(B)O/VSO voor schooljaar 2024-2025

TLV-aanvraag en aanmelding S(B)O/VSO voor schooljaar 2024-2025

  • Posted on 22 maart 2024

In de laatste maanden van het schooljaar is er altijd een piek te zien in de aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Tlv-aanvragen voor leerlingen die vanuit het vo de overstap maken die vóór 11 mei 2024 worden ingediend, worden gegarandeerd voor de zomervakantie in behandeling genomen. Aangezien de s(b)o/vso-aanmeldingen bij de Centrale Aanmeldroute parallel lopen, geldt de datum van 11 mei 2024 ook voor de aanmelding bij de s(b)o/vso-scholen. Hiermee komen wij tegemoet aan de vraag van de vso-scholen om tijdig te kunnen beginnen met het samenstellen van de groepen voor het komende schooljaar. Zo kunnen de vso-scholen nog voor de zomervakantie alle ouders en leerlingen informeren.


Als je betrokken bent bij een leerling die in schooljaar 2024-2025 mogelijk naar vso gaat, houd dan rekening met de datum 11 mei 2024 en ga tijdig in overleg met alle betrokkenen. Tlv- aanvragen die na 11 mei 2024 binnenkomen worden volgens de wettelijke termijnen wel in behandeling genomen.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Helen Heemskerk, [email protected].