Telefonisch spreekuur B!TS

  • Posted on 15 december 2022

Spreekuur B!TS: voor vragen over leerlingen met schoolangst- en stress

Elke school heeft ze in huis: leerlingen die door stress- of angstklachten onregelmatig of helemaal niet meer naar school komen. Wat zeg en doe je dan beter wel/niet om deze leerlingen weer met plezier naar school (terug) te laten gaan? Dat is de expertise van vso4-locatie B!TS (Bijzonder interventieteam schoolgang) van het Passer College.


Om deze expertise breed beschikbaar te maken voor alle vo-scholen in onze regio, is maart 2022 het telefonisch spreekuur B!TS gestart. Uit de evaluatie van de eerste drie maanden blijkt dat het spreekuur in een behoefte voorziet maar dat nog niet alle scholen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Het spreekuur blijft in ieder geval dit hele schooljaar nog bestaan. Aarzel vooral niet om bij twijfel contact op te nemen. Het komt namelijk regelmatig voor dat het zorgteam B!TS preventief niets meer kan betekenen, terwijl dat bij eerder contact wel mogelijk was geweest.


Dus: heb je vragen over schoolangst, schoolstress, schoolweigering en/of vermijding bij een specifieke leerling of in z'n algemeenheid? Neem dan telefonisch contact op met de telefonist van zorgteam B!TS 010-2094100, optie 4, bij voorkeur op de volgende twee momenten:

  • dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur
  • donderdagmiddag tussen 12.30 en 14.00 uur

Meer informatie?

Voor vragen kun je contact opnemen met Annemarie Rodenburg, [email protected].