Koers VO-bijeenkomsten schooljaar 2022-2023 op website

vrijdag 01 jul

Koers VO heeft de agenda voor volgend schooljaar klaar. Het kan zijn dat er op basis van behoeften of nieuwe ontwikkelingen nog bijeenkomsten worden toegevoegd.

Hieronder attenderen we u alvast op twee bijeenkomsten in oktober. Ook kijken we kort terug op bijeenkomsten en activiteiten van afgelopen mei en juni.

Ga voor een overzicht van alle bijeenkomsten in 2022-2023 naar de agenda op onze website.

Save the date: Aftrap ondersteuningsplan 2022-2026 – 6 oktober 2022
In augustus starten we met de uitvoering van ons nieuwe ondersteuningsplan. Dit willen we vieren met alle scholen in Koers VO en onze partners. We nodigen u graag uit voor een inspirerende bijeenkomst van 14.00 uur tot 17.30 uur in de Schiecentrale in Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst staan we met Bert  Wienen stil bij onze gezamenlijke opdracht: “Hoe kunnen we onderwijs en ondersteuning zo ontwikkelen dat we alle jongeren kunnen bieden wat ze nodig hebben?”
In september volgt meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl.

Save the date: POVO Conferentie – 12 oktober 2022
Op woensdag 12 oktober 2022 vindt de POVO Conferentie plaats van 13.00 tot 17.00 uur.
Deze conferentie is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals die de procedure van De OverstapRoute volgen bij de overstap van po naar vo in de regio van Koers VO.
Het wordt een inspirerende en prikkelende middag over de overgang van po naar vo, met uiteenlopende workshops over diverse uitdagingen, goede voorbeelden en oplossingen die relevant zijn bij de overgang van leerlingen.

Blijf op de hoogte!
Meld je hier aan om op de hoogte gehouden te worden  over het programma en over de mogelijkheid om je in te schrijven. Na de zomer ontvang je dan de uitnodiging en het definitieve programma voor de conferentie.

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever van deze conferentie. De schoolbesturen po en vo in Rotterdam (FOKOR) en samenwerkingsverband Koers VO organiseren deze conferentie in samenwerking met de gemeente. De uitvoering van de organisatie is belegd bij Goed geschud.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit Elings (FOKOR), g.elings@fokor.nl of Stella van Esch (Goed geschud), stella@goedgeschud.nl.

Terugblik Voorlichtingsbijeenkomsten ZIB en ISK
Op 18 en 25 mei waren de voorlichtingsbijeenkomsten over ‘De zorgleerling in beeld’ (ZIB) en internationale schakelklas (ISK). Collega’s van basisscholen hoorden over de acties die nodig zijn voor leerlingen die mogelijk uitstromen naar praktijkonderwijs (pro), vmbo met leerwegondersteuning (vmbo met lwoo) of een internationale schakelklas (ISK). De presentatie van de voorlichtingsbijeenkomst is terug te vinden op onze website.

Meer informatie?
Voor vragen over ZIB kunt u contact opnemen met Catharina Leeuwis, leeuwis@koersvo.nl. Voor vragen over ISK neemt u contact op met Koert Sauer, sauer@koersvo.nl.

Terugblik Week van de Warme Overdracht po-vo  
Van 13 tot en met 17 juni was de Week van de Warme Overdracht po-vo. Een week waarin De OverstapRoute aandacht heeft besteed aan de belangrijke rol die leerkrachten, docenten en mentoren spelen bij de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. Tijdens deze week zijn elke dag handige tips en tools gedeeld via de website en LinkedIn van Koers VO. Zo heeft Noëlle Pameijer bijvoorbeeld het belang van handelingsgerichte warme overdrachten tussen po en vo benadrukt in een korte video. Lees ook haar artikel ‘Begin goed in het VO dankzij een warme overdracht vanuit het PO’.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margreet Clarijs, clarijs@koersvo.nl.