Kick-off Taskforce Dekkend Netwerk

  • Posted on 22 maart 2024

Op 14 februari jl. vond de kick-off van de Taskforce Dekkend Netwerk plaats in Theater Zuidplein. De 12 uur durende sessie bracht bestuurders en vertegenwoordigers van scholen, jeugdzorginstellingen, samenwerkingsverbanden en de gemeente Rotterdam samen om oplossingen te vinden voor onze leerlingen die geen passend onderwijsaanbod kunnen vinden en op wachtlijsten staan. We kijken terug op een geslaagde dag waarbij het goed was om te zien dat alle aanwezigen dezelfde urgentie voelden om met het dekkend netwerk aan de slag te gaan en dezelfde actiebereidheid toonden. Dit is ook nodig omdat ondanks alle inspanningen van alle betrokken organisaties, leerlingen steeds langer moeten wachten op passende ondersteuning. De focus van de dag lag op het zoeken naar oplossingen die zoveel mogelijk binnen zes maanden kunnen worden ingevoerd. Op een later moment wordt aan de slag gegaan met oplossingen voor middellange en lange termijn. Ook gaan we input ophalen bij leerlingen, ouders en de professionals op de werkvloer. Aan het einde van de dag kozen de deelnemers uit alle ideeën een top drie waar de Taskforce als eerste mee aan de slag moet gaan. Deze top drie werd aan het einde van de dag gepresenteerd aan wethouder Ronald Buijt van gemeente Rotterdam.


Top drie

  1. Het realiseren van innovatieklassen binnen reguliere scholen voor leerlingen die op een wachtlijst staan voor gespecialiseerd onderwijs en/of jeugdhulp of extra ondersteuning nodig hebben die op dat moment niet kan worden gegeven.
  2. Het creëren van Integrale Kindcentra (IKC's) zodat leerlingen op hun eigen school kunnen blijven als ze meer ondersteuning nodig hebben omdat alle benodigde zorg in en rondom de school is georganiseerd.
  3. De oprichting van een Onderwijs-Zorg Academie voor kennisoverdracht vanuit het gespecialiseerd onderwijs naar het regulier onderwijs, aanbieden van toolkits en bevorderen van concrete uitwisselingen tussen zorg en onderwijs.

De dag werd afgesloten met de oproep dat het een gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid is van alle aanwezigen om de energie vast te houden en de gekozen oplossingen ook echt te realiseren zodat we in onze regio leerlingen die het nodig hebben eerder kunnen helpen. De afgelopen tijd is dan ook direct een verkenning gestart wat nodig is voor het op korte termijn uitvoeren van de ideeën. Op verschillende bestuurlijke tafels wordt dit binnenkort besproken.


Lees het uitgebreide verslag van de kick-off bijeenkomst.


Meer informatie?

Voor vragen kun je contact opnemen met Angelique Nijssen, [email protected]