• Home
  • Nieuws
  • Je hebt elkaar nodig om door te kunnen gaan

Je hebt elkaar nodig om door te kunnen gaan

  • Posted on 15 december 2022

In gesprek met Marian Knipscheer, voormalig consulent Koersloket en medewerker ABT

Op 1 december is Marian Knipscheer officieel met pensioen. Voor alle vso3-scholen in onze regio was Marian de vaste consulent van het Koersloket. Daarnaast was ze werkzaam als medewerker van de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT) van Koers VO.

We blikken met Marian terug op haar tijd in het onderwijs en bij Koers VO. En hoe kijkt zij naar de ontwikkelingen in het onderwijs en waar ziet ze naar uit?


Tyltylschool

‘Ik ben ooit begonnen als kleuterjuf. Toen ik de opleiding deed, ben ik op excursie geweest naar een zml-school. De directrice zei toen dat speciaal onderwijs wat voor mij was. Via de invalpool van de gemeente Rotterdam kwam ik terecht bij de Tyltylschool. Kleinschalig, met z’n tweeën voor de groep, samen kijken wat je de leerlingen kan bieden, veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. Ook de samenwerking met de therapeuten vond ik leuk.
Op een gegeven moment werd ik intern begeleider. Toen de wet op het expertisecentrum kwam, ben ik in 2003 begonnen als ouderfunctionaris bij het REC. Ik vond de contacten met ouders leuk. In 2014 kwam ik werken bij Koers VO. Ik kende al een aantal Koersconsulenten door de contacten over leerlingen.’


Vergroeid met vso3

‘Ik kom uit het vso3, dat is helemaal met mij vergroeid op een bepaalde manier. De scholen waar ik mee werk zijn erg betrokken. De groep is divers, ze willen ‘out of the box’ denken. Vso3 is echt een aparte tak binnen Koers VO. Het is maar een klein groepje leerlingen, maar ik wil dat mensen goed op de hoogte zijn van het aanbod van vso3-scholen. Deze leerlingen moeten een plekje hebben. Het is nu meer ingebed in Koers VO. Ik ben ook blij met de expertisepoolers.’


Scholen beschermen
‘Ik denk dat de maatschappij nog niet aan toe is aan inclusiever onderwijs. Als je kijkt naar het groepje vso3-leerlingen dat door de expertisepool begeleid wordt op een reguliere school. Dan gaat het om een klein groepje.
Binnen het zml hebben ze echt heel erg hun best gedaan om de doelgroep die tussen zml en vso4 zit, op te nemen. Maar doordat de groep überhaupt zwaarder wordt, kunnen ze deze leerlingen er niet even bij hebben. Een enkeling wel, maar niet een groepje. Dat gaat gewoon niet meer, omdat er ook kwetsbare zml’ers bij zitten. Dus ook de groepen binnen zml worden zwaarder. Ik probeer scholen ook wel te beschermen daarin. Als scholen zeggen ‘dit doe ik niet’, dan ben ik daar blij om. Je moet bepaalde dingen niet doen als school als je dat op dat moment niet kan.‘


‘Het heeft ook te maken met de hele maatschappelijke ontwikkeling in Nederland. Scholen zijn bezig met gewoon zorgen dat ze staande blijven. Bepaalde uitdagingen kunnen ze niet aan. Ook reguliere vo-scholen hebben al genoeg aan hun eigen leerlingen. En daarbij komt natuurlijk ook dat we binnen Rotterdam de keus hebben in het speciaal onderwijs, die is er.’


Redzaam maken
‘De scholen doen het. Je wil scholen, net als kinderen, zo redzaam mogelijk maken. Dat is wel mijn doel geweest, dat scholen redzaam zijn. Ik ga niet alles voor ze voorkauwen. Misschien hoefde dat ook niet, omdat mijn scholen een Commissie van Begeleiding hebben. Die hebben al veel expertise, die veel beter is dan die van mij. Zij hebben al besluiten genomen, en daarna ga ik met ze meedenken.’


Wijsheid, geduld, begrip

‘Ik wens mijn collega’s toe dat ze oog hebben voor wat er in de scholen gebeurt. Je hebt elkaar nodig om door te gaan. En dat je bewust bent van het feit dat je met een kwetsbare doelgroep werkt die je samen met ouders en scholen klaarmaakt voor de maatschappij. Ik wens mijn collega’s daarin heel veel wijsheid, geduld en begrip.’


Niet in een hurry

‘Waar ik naar uitzie als ik met pensioen ben, is ’s ochtends uitgebreid ontbijten. Dat ik ‘s morgens niet gelijk in een hurry moet. Dat vind ik in de vakantie ook altijd lekker. Ik vind het heerlijk om weer de tijd te hebben om contact op te nemen met mijn vrienden, familie en dingen te doen in de kerk. Om voor mensen te koken, maar ook om daarnaast te gaan wandelen met vriendinnen, fietsen, boeken lezen of handwerken. De tijd hebben, daar gaat het om.