• Home
  • Nieuws
  • Informeel in gesprek met de Onderwijsinspectie

Informeel in gesprek met de Onderwijsinspectie

  • Posted on 15 december 2022


Passend onderwijs vraagt ruimte om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte toe te laten, terwijl van tevoren niet altijd duidelijk is of de leerling zich kan ontwikkelen op jouw school en een diploma zal halen. Dat bijt met het strakke vo-beoordelingskader van de Onderwijsinspectie. Gelukkig is er de discretionaire bevoegdheid van inspecteurs, waarmee afgeweken kan worden van dat beoordelingskader.


Twee inspecteurs vertelden hierover in een interview dat vertoond is tijdens het Verantwoordingsfestival (kijk vanaf minuut 12). Inmiddels is het 1,5 jaar later en zijn we benieuwd welke ervaringen scholen hiermee hebben, net als de inspectie zelf. We organiseren daarom op donderdag 26 januari a.s. van 13.30-15.30 uur een informeel en open gesprek tussen inspecteur Chantal van de Geijn, oud-inspecteur Jan van der Pol en een achttal schoolleiders. Wim van Eijk is de gespreksleider.


Doe je mee?
Ben je schoolleider en vind je het leuk om samen met collega's in een informele en open sfeer met de inspectie in gesprek te gaan over ieders ervaringen? Meld je dan aan en stuur uiterlijk donderdag 22 december a.s. een mail naar Annemarie Rodenburg, [email protected].