• Home
  • Nieuws
  • In de spotlights: Versterk de mentale gezondheid van jongeren

In de spotlights: Versterk de mentale gezondheid van jongeren

  • Posted on 22 maart 2024


Maak gebruik van gratis trainingen voor scholen


Leerlingen mentaal veerkrachtig maken is een ambitie die veel scholen waarschijnlijk delen. Maar hoe pak je dat aan? Als je school meedoet aan ‘Happyles’ ga je er concreet in de klas mee aan de slag. Indigo geeft deze lessen op vo- en mbo-scholen en zet zich in voor het versterken van mentale gezondheid in Rotterdam Rijnmond. Scholen in Rotterdam kunnen hier gratis gebruik van maken door subsidie van de gemeente Rotterdam.
Koers VO heeft Mischa Kuster van Melanchthon Mavo Schiebroek geïnterviewd en gevraagd naar zijn ervaring met deze trainingen.


Wat is 'Happyles'?
Het is een klassikale interventie ter bevordering van welbevinden en geluk, en ter preventie van depressieklachten bij jongeren. De trainer komt vier keer in de (mentor)les voor een klassikale bijeenkomst. De eerste les is een introductie op het thema mentaal welbevinden, de tweede les gaat over stress, de derde en vierde les gaan over de invloed van denken, voelen en doen op elkaar.
Daarnaast gaat de trainer met iedere leerling in gesprek over ervaringen op school, thuis, werk en mentaal welbevinden. Zo kan gesignaleerd worden hoe het met de leerling gaat, een soort mentorgesprek+. Bekijk het Happyles-filmpje.


Positieve ervaring

Vestigingsdirecteur Mischa Kuster van Melanchthon Mavo Schiebroek is erg positief over de ‘Happyles’. De interventie is erkend als goed onderbouwde interventie bij het Loket Gezond Leven en is onderdeel van de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs. Het is een evidence base programma dat al een aantal jaar door Indigo wordt verzorgd voor de brugklasleerlingen van zijn school. “Happyles is onderdeel van de mentormiddag. De mentor is tijdens de lessen op de achtergrond aanwezig en denkt mee over wat past bij de groep. De mentoren zien de meerwaarde in van de ‘happylessen’. Zo’n programma is heel wenselijk omdat je niet altijd weet wat er onder jouw leerlingen gaande is. Het is fijn dat een derde partij als Indigo een algemeen programma doorloopt en vervolgens terugkoppelt welke leerlingen opvallen. Als we hun lijst vergelijken met onze lijst, zie je dat 90% van de leerlingen overeenkomt. Zo kunnen wij nagaan of we alle leerlingen in beeld hebben die iets extra’s nodig hebben.


Andere trainingen op het gebied van mentale gezondheid

Leerlingen die nog extra handvatten willen voor het omgaan met stress, druk, en negatieve gedachten, kunnen ook de Struggle less- of Boost je Zelfvertrouwen-trainingen volgen. Indigo geeft de ‘Struggle less’ op Melanchthon Mavo Schiebroek als follow-up na de ‘Happyles’. Mischa Kuster ziet dit als een mooie toevoeging voor zijn leerlingen. Hij kan deze trainingen dan ook van harte aanbevelen bij scholen. Indigo pakt alles op rond de organisatie van de trainingen, waardoor je als school ontzorgd wordt. “Probeer het een jaar uit, dan kun je ontdekken of het bij jouw school past.”


Meer informatie?

Heb je interesse in ‘Happyles’ of andere trainingen van Indigo op het gebied van mentale gezondheid? Neem dan contact op met Carline Tas, 06-10612945, [email protected]. Ze denkt graag mee over de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het goed aansluit op jouw school. Indigo geeft ook deskundigheidsbevorderingstrainingen voor onderwijsprofessionals, zo is een integrale aanpak mogelijk. Voor meer informatie: https://www.indigowest.nl/cursussen.

Dit aanbod is kosteloos voor Rotterdamse scholen en leerlingen die in Rotterdam woonachtig zijn, door subsidie van de gemeente Rotterdam. Ook als jouw school in een andere gemeente staat kun je contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Of loop langs bij de informatiestand van Indigo tijdens de bijeenkomst voor ondersteuningscoördinatoren en bpo-ers op dinsdag 9 april.