• Home
  • Nieuws
  • Een nieuw jaar met nieuwe ontwikkelingen

Een nieuw jaar met nieuwe ontwikkelingen

  • Posted on 25 januari 2024


In deze eerste nieuwsbrief van Koers VO in 2024 besteden we graag aandacht aan een aantal initiatieven gericht op de route naar inclusiever onderwijs in onze regio. Deze zijn door Koers VO in beeld gebracht, en is hier te zien. Daarnaast zijn er sinds 1 januari jl. wijzigingen in de toeleiding naar de bovenschoolse voorzieningen binnen Koers VO.


Verder is de Centrale AanmeldRoute vo-vso aangepast en ook rond het project begaafdheid Koers VO kunnen we nieuwe ontwikkelingen melden. Zo is onze aanvraag voor de landelijke subsidie voor begaafde leerlingen goedgekeurd, waardoor we ook in 2024 en 2025 verder kunnen gaan met het vergroten van kennis en initiatieven voor (hoog)begaafde leerlingen in onze regio. Tot slot informeren we graag over de rol die we als samenwerkingsverband hebben bij casussen die behandeld worden door de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO).


Kortom: interessante ontwikkelingen die we graag delen. Vanaf nu zal onze nieuwsbrief ook frequenter verschijnen, circa iedere zes weken, waardoor we nog beter kunnen inspelen en informeren over actuele ontwikkelingen in en om ons samenwerkingsverband.


Hartelijke groet,


Marieke Dekkers
college van bestuur Koers VO