Na het VO

Jongeren gaan na het voortgezet onderwijs naar een passende vervolgopleiding, vinden een plek op de arbeidsmarkt of stromen uit naar een plek voor dagbesteding. Koers VO werkt hierin samen met scholen, gemeenten en werkgevers.