POVO Conferentie

Datum: woensdag 12 oktober 2022
Tijdstip: 12.30 – 17.00 uur
Locatie: STC, Lloydstraat 300, Rotterdam

Programma

Tekst

12:30 – 13:00 Inloop met koffie en thee

13:00 – 13:15 Opening van de conferentie

13:15 – 13:30 Toelichting op het werk van de PLG

13:30 – 14:10 Lezing Louise Elffers

14:15 – 14:45 Pauze en verplaatsing

14:45 – 15:30 Ronde 1 workshop

15:45 – 16:30 Ronde 2 workshop

16:30 Einde conferentie en mogelijkheid tot rondleiding door het STC-gebouw

 

Workshops

Tekst

Je kunt deelnemen aan twee workshops. Je kunt kiezen uit de volgende volgende negen workshops.

Bereikbaarheid

Tekst

In buurt van het STC is het betaald parkeren. Het STC is bereikbaar met OV met tramlijn 8, met de metro naar station Coolhaven, met de Aqualiner en de Waterbus.

Over deze conferentie

De overgang van PO naar VO: een gezamenlijke opdracht

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk en spannend moment in het leven van een kind en diens ouders. Als professionals willen we er alles aan doen om deze overstap soepel en succesvol te laten verlopen.

In de regio van Koers VO zetten we sterk in op het faciliteren van een goede overgang tussen PO en VO, o.a. door gebruik te maken van de OverstapRoute, veel aandacht te besteden aan de warme overdracht, en nauwe samenwerking tussen het PO en VO te stimuleren.

Om het belang van een soepele overgang te benadrukken, en hierover met elkaar in gesprek te gaan, organiseren we op 12 oktober de POVO Conferentie.

Tijdens het plenaire gedeelte van deze conferentie nemen we jullie mee in de stappen die de afgelopen tijd al zijn gezet – en nog gezet gaan worden – om de POVO overgang te verbeteren. Daarnaast benadrukt wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Evenementen) tijdens deze plenaire opening waarom een goede samenwerking tussen PO en VO van groot belang is. Vervolgens gaat onderwijsonderzoeker Louise Elffers in op kansengelijkheid bij de overstap. Want dit lijkt een gedeeld ideaal, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? En hoe staat het ervoor in het Nederlandse onderwijs?

Na het plenaire gedeelte kan je deelnemen aan twee workshops.

Voor wie?

Deze conferentie is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals die de procedure van De OverstapRoute volgen bij de overstap van PO naar VO in de regio van Koers VO (Rotterdam en omgeving).

Door wie?

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever. De gezamenlijke schoolbesturen in Rotterdam (FOKOR) en samenwerkingsverband Koers VO organiseren deze conferentie in samenwerking met de gemeente. De uitvoering van de organisatie is belegd bij Goed geschud.

Vragen?

Tekst

Neem contact op met Gerrit Elings (FOKOR) of Stella van Esch (Goed geschud).