De OverstapRoute

Tuesday 25 Jun

Naar het voortgezet onderwijs in de regio Koers VO

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat Koers VO met ingang van schooljaar 2019-2020 verantwoordelijk is voor de werkwijze en procedure rondom de overstap po-vo. De afgelopen maanden zijn we volop bezig geweest om dit te organiseren.

Bedoeling centraal
Er is enthousiast gereageerd op onze oproep om mee te denken over wat werkt en wat beter kan in de overstap van po naar vo. We werken er met z’n allen hard aan dit traject zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij hebben we maar één doel voor ogen: elke leerling op de meest passende plek in het vo, met intensieve aandacht voor de leerling die extra ondersteuningsbehoeften heeft. We geven ruimte voor eigenheid van scholen. En we hechten aan een goede samenwerking met ouders.

Nieuwe naam: De OverstapRoute
FOKOR heeft de afgelopen vijf jaar een stevige basis gelegd voor de afspraken omtrent de overgang van po naar vo. Koers VO bouwt hierop verder. Tegelijkertijd willen we een nieuwe start maken en introduceren daarom een nieuwe naam: De OverstapRoute. Voor de herfstvakantie is de definitieve tekst van De OverstapRoute klaar.

Informatiebijeenkomsten september 2019
We informeren alle basisscholen en middelbare scholen in de regio van Koers VO over De OverstapRoute aan het begin van volgend schooljaar. We combineren dit met de jaarlijkse informatie voor het po over ‘De zorgleerling in beeld’ (ZIB).
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 18 september in het Isala Theater in Capelle a/d IJssel en donderdag 26 september in het Theater Zuidplein in Rotterdam. Beide bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.30 uur.

Meer informatie?
Neem voor vragen over De OverstapRoute contact op met Ingeborg Steenwinkel (coördinator OverstapRoute), steenwinkel@koersvo.nl, 010-4842576.