Schoolprofielen

Alle v(s)o-scholen in de regio Rotterdam zijn te vinden op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. Ouders, basisscholen en middelbare scholen kunnen hier terecht voor informatie over de onderwijs- en ondersteuningsaanpak van v(s)o-scholen.

Website Koers VO Schoolprofielen

Tekst

De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen een beschrijving te maken van de ondersteuning die de school zelf of met behulp van anderen biedt: het schoolondersteuningsprofiel. Samenwerkingsverband Koers VO heeft ervoor gekozen om alle schoollocaties dat op dezelfde manier te laten doen, zodat het vergelijkbaar is. De website Koers VO Schoolprofielen is hiervan het resultaat.

De website Koers VO Schoolprofielen is een overzicht van onderwijs en ondersteuning van alle middelbare scholen in de regio Rotterdam. De website helpt bij het vinden van een school die past bij de mogelijkheden van een leerling. Uitgangspunt is: Wat heeft een leerling nodig? Er kan gezocht worden op: afstand van huis, niveau en richting, talenten, ondersteuning leren, gedrag of lichamelijke beperkingen, etc.

Flyer

Actualisering schoolprofielen

Tekst

Om te zorgen voor actuele gegevens op de website is de procedure elk jaar als volgt: in mei-juni wordt het format schoolprofielen geactualiseerd, in september – herfstvakantie passen alle schoollocaties hun schoolprofiel aan, uiterlijk 1 november is de website www.koersvo.schoolprofielen.nl geactualiseerd.

Schoolprofiel koppelen aan schoolwebsite

Achtergrondinformatie

Tekst

De schoollocaties in de regio Rotterdam zijn actief betrokken geweest in het driejarige ontwikkelingstraject van de website Koers VO Schoolprofielen. Het bleek niet mogelijk een beschrijving te maken van de ondersteuning zonder de onderwijsaanpak van de school te beschrijven. Daarom hebben wij gekozen voor het maken van schoolprofielen die een beeld geven van de ondersteunings- én onderwijsaanpak van de school.

Koers VO Schoolprofielen is ontwikkeld door bureau Koers VO, CED-Groep en Hoppinger, in samenwerking met vertegenwoordigers van v(s)o-scholen van Samenwerkingsverband Koers VO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl of 010-4842576.

Landelijke aandacht Koers VO Schoolprofielen

Tekst

In februari 2014 was er landelijke aandacht voor de website Koers VO Schoolprofielen. Naar aanleiding van een persbericht van bureau Koers VO werd de website genoemd in een artikel van Trouw van 6 februari 2014 ‘Scholen weten niet wat ze aan moeten met zorgkind’: ‘Veel middelbare scholen zijn niet in staat leerlingen die extra zorg nodig hebben én ouders goed te informeren over wat zij volgend schooljaar aan extra onderwijsondersteuning kunnen bieden. De regio Rotterdam lijkt een positieve uitzondering. Daar is voor ouders een website gemaakt waarop alle 110 middelbare scholen aan ondersteuningsmogelijkheden te bieden hebben.’

Het artikel in Trouw heeft ertoe geleid dat het Ministerie van OCW aan ons gevraagd heeft een blog te schrijven over de website Koers VO Schoolprofielen.

Staatssecretaris Sander Dekker noemt de website met schoolprofielen als positief voorbeeld in de Kamerbrief van 19 februari 2014.

Artikel en Kamerbrief

Felicitatie Staatssecretaris Sander Dekker

november 2013

Staatssecretaris Sander Dekker feliciteert Koers VO met de start van het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs en de lancering van de website Koers VO Schoolprofielen.