Po en vo bij elkaar op bezoek

In oktober en november kunnen leerkrachten en docenten van basis- en middelbare scholen in de regio van Koers VO weer bij elkaar op bezoek.

Een docent is in het leven van de leerling een passant. Tegelijkertijd willen we allemaal dat het onderwijs en ondersteuning voor leerlingen goed doorloopt, en dat ook ieders tijdelijke bedrage aansluit bij wat in die fase nodig is.

Natuurlijk bestaan er al jaren contacten tussen basis- en middelbare scholen. Soms over procedures en ‘wat kunnen we van elkaar verwachten’ en vaak over wat een individuele leerling nodig heeft. Wel zien we dat het vaak ‘praten over’ is. Nu weten docenten als geen ander dat je vooral veel leert van dingen die je ervaart. Vandaar dat Koers VO samen met PPO Rotterdam docenten uitnodigt om eens terug in de schoolbanken te kruipen.

Kom zelf ervaren hoe het gaat in bijvoorbeeld een vmbo-b klas. Welke kinderen zitten hier en wat wordt er in de praktijk van hen verwacht? Of misschien een les op een havo of een praktijkschool. En ja, ook de docent van de middelbare school kan in groep 8 ervaren hoe er les wordt gegeven en daar zelf te zien hoe kinderen leren. (Her)ontdekken hoe leerlingen de pedagogiek en het differentiëren op de basisschool ervaren.

Dus doe mee! Volg een les en ervaar hoe uw collega’s op een andere school werken. Ga met elkaar in gesprek en leer van elkaar wat uw (toekomstige) leerlingen meemaken in het onderwijs. Op deze manier werken we er samen aan dat onderwijs en ondersteuning voor alle leerlingen zo goed mogelijk door kan lopen.

Ik doe mee: ik ga op bezoek bij een collega

Tekst

oktober 2018

Hieronder vindt u een overzicht van de v(s)o-scholen waar u op bezoek kunt gaan. U kunt hiervoor zelf met de school contact opnemen via het e-mailadres dat bij de school vermeld staat.

V(s)o-scholen die u kunt bezoeken

Basisscholen in de buurt van uw school

oktober 2018

Als u benieuwd bent welke reguliere basisscholen, so- en sbo-scholen bij uw school in de buurt staan, kunt u onderstaande overzichten gebruiken. U kunt wellicht zelf initiatief nemen om contact te leggen voor een bezoek aan een van deze scholen.

Nuttige documentatie