Po en vo leren elkaar kennen

De overstap naar de middelbare school is een belangrijke stap. Hierbij willen we maar één ding: dat elk kind een middelbare school vindt, die het beste bij hem past en waar hij zich goed kan ontwikkelen. Koers VO stimuleert scholen om van elkaar te leren.

Adviseren in geval twijfel

Tekst

In het najaar organiseert Koers VO ‘Adviseren in geval van twijfel’. Een workshop voor basisscholen waarbij we stilstaan bij de afweging “wordt het Praktijkonderwijs of vmbo met lwoo?”. Wat zijn de verschillen en wat weegt mee bij de onderbouwing van het schooladvies?

Heeft u als basisschool een vraag over het schooladvies: neem dan contact op met uw contactpersoon van PPO. Vo-scholen kunnen contact opnemen met hun Koersconsulent.

Terug in de schoolbanken

Tekst

In oktober en november kunnen leraren van basis- en middelbare scholen in de regio van Koers VO weer bij elkaar op bezoek.

Kom zelf ervaren hoe het gaat in bijvoorbeeld een vmbo-b klas. Welke kinderen zitten hier en wat wordt er in de praktijk van hen verwacht? Of misschien een les op een havo of een praktijkschool. En ja, ook de docent van de middelbare school kan in groep 8 ervaren hoe er les wordt gegeven en daar zelf te zien hoe kinderen leren. (Her)ontdekken hoe leerlingen de pedagogiek en het differentiëren op de basisschool ervaren.

Doe mee! Volg een les en ervaar hoe uw collega’s op een andere school werken. Ga met elkaar in gesprek en leer van elkaar wat uw (toekomstige) leerlingen meemaken in het onderwijs. Op deze manier werken we er samen aan dat onderwijs en ondersteuning voor alle leerlingen zo goed mogelijk door kan lopen.

Nuttige documentatie

V(s)o-scholen die u kunt bezoeken

Basisscholen in de buurt van uw school

Als u benieuwd bent welke reguliere basisscholen, so- en sbo-scholen bij uw school in de buurt staan, kunt u onderstaande overzichten gebruiken. U kunt wellicht zelf initiatief nemen om contact te leggen voor een bezoek aan een van deze scholen.

Nuttige documentatie