Plaatsing op OPDC

Als de ondersteuning die uw school biedt niet (langer) toereikend is voor de leerling en de leerling heeft tijdelijk intensieve ondersteuning en jeugdhulp nodig, dan kan deze leerling in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing op het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum). Doel is dat de leerling na drie maanden terugkeert naar de school van herkomst.

Elke leerling een nieuwe kans

Tekst

Samenwerkingsverband Koers VO werkt met de scholen voor voortgezet onderwijs aan een passende plek voor elke leerling. Soms wijkt de leerling af van de koers die door de school is ingezet. De school probeert er dan alles aan te doen om de leerling weer op de juist weg te krijgen. Als dat niet lukt kan het OPDC een uitkomst bieden. De leerling krijgt hier onderwijs en werkt  aan gedragsverbetering, zodat terugkeer naar (regulier) onderwijs weer mogelijk wordt. School en OPDC zorgen er samen voor dat de leerling een nieuwe kans krijgt.

Leerling aanmelden voor tijdelijke lesplek OPDC

Tekst

Als u van mening bent dat een leerling gebaat is bij een plaatsing op een tijdelijke lesplek van het OPDC, kunt u contact opnemen met uw consulent van het Koersloket. Alleen via uw consulent kan een plaatsing gerealiseerd worden.

Procedure OPDC

Aanbod OPDC

In de regio van Koers VO worden in totaal 80 tijdelijke lesplekken OPDC aangeboden op twee locaties: Rotterdam Noord, Slaak 45 en Rotterdam Zuid, Enk 130. Meer informatie over het aanbod van het OPDC

Actuele bezetting OPDC

Tekst

Datum update: 11-04-2019

OPDC Rotterdam Noord
Bezetting en toebedeelde plaatsen: 41
Vacante plaatsen: -1

OPDC Rotterdam Zuid
Bezetting en toebedeelde plaatsen: 33
Vacante plaatsen: 7