Plaatsing op OPDC

Als de ondersteuning die uw school biedt niet (langer) toereikend is voor de leerling en de leerling heeft tijdelijk intensieve ondersteuning en jeugdhulp nodig, dan kan deze leerling in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing op het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum). Doel is dat de leerling na drie maanden terugkeert naar de school van herkomst.

Elke leerling een nieuwe kans

Tekst

Samenwerkingsverband Koers VO werkt met de scholen voor voortgezet onderwijs aan een passende plek voor elke leerling. Soms wijkt de leerling af van de koers die door de school is ingezet. De school probeert er dan alles aan te doen om de leerling weer op de juist weg te krijgen. Als dat niet lukt kan het OPDC een uitkomst bieden. De leerling krijgt hier onderwijs en werkt  aan gedragsverbetering, zodat terugkeer naar (regulier) onderwijs weer mogelijk wordt. School en OPDC zorgen er samen voor dat de leerling een nieuwe kans krijgt.

Leerling aanmelden voor tijdelijke lesplek OPDC

Tekst

Als u van mening bent dat een leerling gebaat is bij een plaatsing op een tijdelijke lesplek van het OPDC, kunt u contact opnemen met uw consulent van het Koersloket. Alleen via uw consulent kan een plaatsing gerealiseerd worden. Zie hieronder: ‘Procedure OPDC in het kort’.

Procedure OPDC

Beschikking jeugdhulpverlening aanvragen

Onderdeel van het programma op het OPDC is individuele ondersteuning door Enver. Deze jeugdhulpverlening wordt bekostigd door de gemeente waar de leerling formeel ingeschreven staat. Elke gemeente heeft haar eigen procedure voor het aanvragen van een beschikking jeugdhulpverlening.

Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft de gemeentelijke jeugdhulpverlening binnen het OPDC aanbesteed. Uw school hoeft geen aparte beschikking aan te vragen voor een leerling die formeel is ingeschreven in de gemeente Rotterdam.

Overige gemeenten in de regio Koers VO
Als een leerling formeel ingeschreven is in een van onderstaande gemeenten, vraagt uw school de beschikking jeugdhulpverlening aan via uw gemeentelijke schoolcontactpersoon of het loket van de gemeente. Klik hiervoor op onderstaande link naar de website van de gemeente:


Gemeenten buiten de regio Koers VO
Als de leerling in een gemeente buiten de regio van Koers VO ingeschreven staat, moet de school toestemming vragen aan de ouders om met de gemeente contact op te nemen voor de toeleiding naar jeugdhulpverlening. Deze gemeente dient contact op te nemen met Enver voor nadere afspraken, zie hieronder: Vooraankondiging Enver en Memo voor gemeenten buiten regio Koers VO.

Nuttige documentatie

Locaties OPDC

In de regio van Koers VO worden in totaal 80 tijdelijke lesplekken OPDC aangeboden op twee locaties: Rotterdam Noord, Slaak 45 en Rotterdam Zuid, Enk 130. Meer informatie over het aanbod van het OPDC

Actuele bezetting OPDC

Tekst

Wegens ontwikkelingen op het OPDC is er tijdelijk geen voltallige bezetting mogelijk. Uiteraard wordt er hard aan gewerkt om leerlingen zo snel mogelijk te plaatsen. Het overzicht beschikbare plaatsen is daardoor nu niet inzichtelijk gemaakt.