De OverstapRoute voor scholen


Workshop Adviseren in geval van twijfel


Tijdens de POVO Conferentie op 6 oktober 2022 namen ib’ers en leerkrachten groep 8 deel aan de workshop ‘Adviseren in geval van twijfel pro/lwoo’. Ze konden hier hun eigen casussen bespreken met Koers VO en collega’s uit praktijkonderwijs en vmbo met lwoo.